Мұражай — аймақтың танымалдылығын қалыптастырушы құрал

Show simple item record

dc.contributor.author Ермаганбетова, К.С.
dc.contributor.author Озбек, Синан
dc.date.accessioned 2017-12-22T08:18:24Z
dc.date.available 2017-12-22T08:18:24Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Ермаганбетова К.С. Мұражай — аймақтың танымалдылығын қалыптастырушы құрал/К.С. Ермаганбетова, Синан Озбек//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ТАРИХ. ФИЛОСОФИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. HISTORY. PHILOSOPHY Series.-2017.-№2. Б.38-46. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1880
dc.description.abstract Мақалада аймақтың танымалдылығын қалыптастырудағы мұражайдың алатын орны мен ролі туралы мəселе қарастырылды. Егеменді еліміздің алдында тұрған ең маңызды мəселенің бірі — өз еліміздің əлем алдындағы танымалдылығын, имиджін қалыптастыру. Осыған байланысты авторлар Қазақстан мұражайлары Лувр, Эрмитаж жəне тағы басқалары сияқты еліміздің танымалдылығын қалыптастыратын құралға айналуы тиіс деп санайды. Яғни, мұражайдың аймақтың имиджі мен танымалдылығын қалыптастырудағы орны мен ролін айқындау үшін мұражайдың бес қырын көрсетеді: мұражай мəдени орталық ретінде; мұражай мəдени мұраны сақтаушы жəне тасымалдаушы ретінде; мұражай аймақты дамытушы «инициатор» ретінде; мұражай мəдени бастамалар алаңы ретінде; мұражай өмірлік стандарттардың эталоны ретінде. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ТАРИХ. ФИЛОСОФИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. HISTORY. PHILOSOPHY Series.;№ 2(86)/2017
dc.subject мұражай ru_RU
dc.subject бренд ru_RU
dc.subject имидж ru_RU
dc.subject аймақ ru_RU
dc.subject мəдени мұра ru_RU
dc.subject мəдениет ru_RU
dc.subject заманауи мұражай ru_RU
dc.subject тарихты сақтау ru_RU
dc.title Мұражай — аймақтың танымалдылығын қалыптастырушы құрал ru_RU
dc.title.alternative Музей как инструмент формирования узнаваемости региона ru_RU
dc.title.alternative Museum as an instrument of region recognition ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account