ГАЖ-технологиялары арқылы «Геоинформатика» пəнін оқыту кезінде «География» мамандығы студенттерінің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру

Show simple item record

dc.contributor.author Аманжолов, А.И.
dc.contributor.author Талжанов, С.А.
dc.contributor.author Сүймұханов, Ұ.А.
dc.contributor.author Досмахов, С.М.
dc.date.accessioned 2017-12-11T06:02:27Z
dc.date.available 2017-12-11T06:02:27Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation ГАЖ-технологиялары арқылы «Геоинформатика» пəнін оқыту кезінде «География» мамандығы студенттерінің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру/А.И. Аманжолов [т. б.]//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.= Bulletin of the Karaganda University. Biology. Medicine. Geography Series.-2017.-№2.-Б. 132-138. ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7201
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1872
dc.description.abstract Мақалада «География» мамандығының студенттеріне «Геоинформатика» пəнін оқыту арқылы ақпараттық құзыреттілікті қалыптастырудың негіздері берілген. Оқыту-əдістемелік зерттеулер нəтижесінде ақпараттық технология, географиялық ақпараттық жүйелердің білім саласында қолдану жолдарын, ArcGIS, SASplanet бағдарламаларын электронды карта құрастырудағы маңызы айқындалып көрсетілген. Ақпараттық құзыреттіліктің негізгі компоненттері мен білім, білік, дағды негіздері айқындалған. Зерттеудің негізгі мақсаты ақпаратты мəдениеті жəне құзыреттілігі қалыптасқан шығармашыл маман қалыптастыру болып табылады, яғни алынған білік пен білімдерді іс-жүзінде күнделікті өмірде, белгілі бір өндіріс саласында, тəжірибеде жəне теориялық мəселелерді шешуде қолдана алу. Авторлар ғалымдардың зерттеулерінің негізінде құзыреттілікті қалыптастыру білім мазмұнынын жүйелі жүзеге асыру арқылы бəсекеге қабілетті, танымы жоғары, жігерлі жəне рухани бай жастарды тəрбиелеуге қолжеткізуге болады деген қорытындыға келді. Білім беру жүйесінде студенттің бойында ақпараттық құзыреттілікті қалыптастыруда ақпараттық технологиялардың орны ерекше. Ақпараттық технологияларды оқыту барысында қолдану студенттің пəнге деген қызығушылығы мен пəнді игеруге деген белсенділігін артырып, бүгінгі заман талабына сай студенттің білім алуына, білім сапасына тікелей əсер етедіндігі белгіленген. Өзгеріске толы бүгінгі заман талабына сай ұстаз үнемі ізденісте, өз білімін жетілдіріп отыруы тиіс екені дəлелденген. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.= Bulletin of the Karaganda University. Biology. Medicine. Geography Series.;№2(86)/2017
dc.subject ақпараттық технология ru_RU
dc.subject географиялық ақпараттық жүйелер ru_RU
dc.subject геоинформатика ru_RU
dc.subject құзыреттілік ru_RU
dc.subject білім ru_RU
dc.subject білік ru_RU
dc.subject дағды ru_RU
dc.subject тұлға ru_RU
dc.subject құндылық ru_RU
dc.subject жігерлі ru_RU
dc.title ГАЖ-технологиялары арқылы «Геоинформатика» пəнін оқыту кезінде «География» мамандығы студенттерінің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру ru_RU
dc.title.alternative Формирование информативной компетентности у студентов по специальности «География» при изучении предмета «Геоинформатика» через ГИС-технологии ru_RU
dc.title.alternative Informative competence formation of «Geography» students during the subject «Geoinformatics» through GIS technologies ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account