Қазақ және қытай тілдеріндегі жұмбақтардың этнолингвистикалық сипаты

Show simple item record

dc.contributor.author Кортабаева, Г.К.
dc.contributor.author Мұратбекова, Ж.Е.
dc.date.accessioned 2024-05-17T06:06:04Z
dc.date.available 2024-05-17T06:06:04Z
dc.date.issued 2024-03-30
dc.identifier.citation Кортабаева Г.К. Қазақ және қытай тілдеріндегі жұмбақтардың этнолингвистикалық сипаты/Г.К. Кортабаева, Ж.Е. Мұратбекова//Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.= Вестник Карагандинского университета. Серия Филология. = Bulletin of the Karaganda University. Philology Series. -2024. №1. 96-105 б. ru_RU
dc.identifier.uri https://rep.ksu.kz//handle/data/18438
dc.description.abstract Жұмбақ — халық өмірінің бай тәжірибесін, дүниеге эстетикалық және этикалық көзқарасын білдіретін көне жанр. Халықтың болмысымен ежелден біте қайнасып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан жұмбақ жанрының табиғатын сипаттау үшін ұлттық дүниетанымды терең түсінуіміз керек. Жұмбақты шешу барысында кездесетін түрлі ақпарат арқасында адам өзінің білімін, ойлау процесін жетілдіреді. Мақаланың басты мақсаты — қазақ және қытай тілдеріндегі жалқы есімді жұмбақтарды этнолингвистикалық тұрғыдан сипаттау. Зерттеу әдісі ретінде қазақ және қытай тілідеріндегі дереккөздер мен материалдарды саралау, жіктеу және жүйелеу әдістері қолданылды. Зерттеу жұмысының нәтижесі көрсеткендей, қазақ және қытай жұмбақтарының кұрамындағы жалқы есімді талдау проблемасы жалқы есімнің ерекшелігін түсінумен, ұлттық менталитетпен, мәдениетаралық коммуникациямен анықталған біліммен, фольклорлық ерекшеліктерді белгілеумен тығыз байланысты. Жалқы есімдер әр халықта өзіндік ерекшеліктерге ие. Жалқы есімдер мақал-мәтел мен фразеологизмдердегі сияқты жұмбақтарда да кездеседі. Олар тек өзінің жалқылық мағынасында ғана емес, толып жатқан ауыспалы, туынды және символикалық мағыналарда да көрініс табады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.= Вестник Карагандинского университета. Серия Филология. = Bulletin of the Karaganda University. Philology Series.;№1(113)/2024
dc.subject жұмбақ ru_RU
dc.subject ономастика ru_RU
dc.subject менталитет ru_RU
dc.subject иероглиф ru_RU
dc.subject метафора ru_RU
dc.subject жалқы есім ru_RU
dc.title Қазақ және қытай тілдеріндегі жұмбақтардың этнолингвистикалық сипаты ru_RU
dc.title.alternative Этнолингвистическая характеристика загадок в казахском и китайском языках ru_RU
dc.title.alternative Ethnolinguistic nature of riddles in Kazakh and Chinese languages ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account