«Мемлекеттік жəне жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім алушы магистранттарға шет тілін кəсіби бағдарлай отырып оқытудың моделі

Show simple item record

dc.contributor.author Жұмағалиева, Г.
dc.contributor.author Мажит, З.
dc.date.accessioned 2017-12-04T08:39:08Z
dc.date.available 2017-12-04T08:39:08Z
dc.date.issued 2017-03-30
dc.identifier.citation Жұмағалиева Г. «Мемлекеттік жəне жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім алушы магистранттарға шет тілін кəсіби бағдарлай отырып оқытудың моделі/Г. Жұмағалиева, З. Мажит//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ПЕДАГОГИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ПЕДАГОГИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PEDAGOGY Series.-2017.-№1. Б.32-39. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1837
dc.description.abstract Мақалада кəсіби жəне тілдік құзыреттілікті қалыптастыруда пəн мен тілді кіріктіре оқыту тəсілінің алар орны мен артықшылықтары баяндала отырып, «Мемлекеттік жəне жергілікті басқару» мамандығы бойынша жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру орындарында шет тілін оқытудың моделі ұсынылды. Автолар бұл модельдің шет тілін кəсіби бағдарлай отырып оқытуда алар орны мен модельдің компоненттеріне жеке-жеке тоқталған. Аталмыш модельді ұсына отырып, «Мемлекеттік жəне жергілікті басқару мамандығы» бойынша білім алушы магистранттардың танымдық (когнитивтік)/ академиялық тілдік құзыреттілігіне қолжеткізу күтіледі. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ПЕДАГОГИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ПЕДАГОГИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PEDAGOGY Series.;№ 1(85)/2017
dc.subject кəсіби жəне тілдік құзыреттілік ru_RU
dc.subject кəсіби бағдарлай отырып шет тілін оқыту ru_RU
dc.subject пəн мен тілді кіріктіре оқыту ru_RU
dc.subject оқыту моделі ru_RU
dc.title «Мемлекеттік жəне жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім алушы магистранттарға шет тілін кəсіби бағдарлай отырып оқытудың моделі ru_RU
dc.title.alternative Модель профессионально-ориентированного обучения иностранному языку магистрантов специальности «Государственное и местное управление» ru_RU
dc.title.alternative The Model of Professional-oriented Teaching a Foreign Language for Master Students of Public Administration ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account