Цифрлық Қазақстан үдерісінің қазақ тіліне әсері

Show simple item record

dc.contributor.author Серікбаева, А.Д.
dc.date.accessioned 2024-02-13T11:31:49Z
dc.date.available 2024-02-13T11:31:49Z
dc.date.issued 2023-12-30
dc.identifier.citation Серікбаева А.Д. Цифрлық Қазақстан үдерісінің қазақ тіліне әсері/А.Д. Серікбаева//Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.= Вестник Карагандинского университета. Серия Филология. = Bulletin of the Karaganda University. Philology Series. -2023. №4. 124-129 б. ru_RU
dc.identifier.uri https://rep.ksu.kz//handle/data/17950
dc.description.abstract Мақала Цифрлық Қазақстан үдерісінің мемелекеттік тілге — қазақ тіліне әсері қарастырылған. Мақаланың мақсаты Цифрлық Қазақстан үдерісі кезінде мемлекеттік тілдің дамуын зерттеу, лингвистикалық құбылыстарды, жаңадан пайда болған тілдік қолданыстарды анықтау, оларға тілдік талдау жасау. Зерттеу материалдары ретінде мемлекеттік порталдардан жиналған тілдік бірліктер қарастырылды. Мақалада жалпы ғылыми әдістер бақылау, жүйелеу, жинақтау, талдау әдіс- тәсілдерімен қатар лингвистикалық әдіс-тәсілдер: сипаттамалық, салыстырмалы әдістер, тілдік материалды талдау тәсілдері пайдаланылды, сонымен қатар алғашқы (бастапқы) ақпаратты жинау мемлекеттік е.gov.kz сайтынан алынды, тілдік қолданыстар далалық әдіс (полевое исследование) бойынша жиналды, жиналған материалдар өңделді, сұрыпталды, лингвистикалық талдау жасалды. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы іске қосылғанға дейінгі және кейінгі кезеңдердегі Қазақстандағы тілдік жағдаятқа сипаттама берілді; Қазақстанды цифрландыруға байланысты қазақ тілі иелмендерінің әлеуметтік-экономикалық, тұрмыстық өмірінде орын алған, жаңадан пайда болған тілдік құбылыс, тілдік бірліктер, тілдік қолданыстар айқындалды. Цифрлық Қазақстан үдерісі барысында жаңа тілдік қолданыстар, бірліктер, жаңа сөздер қазақ тілінің лексикалық қорына енген. Қостілділік немесе үштілділік жағдайында цифрлық киберкеңістікте қазақ тілінің өмір сүру формасы цифрлық жүйеде орныққаны анықталды. Цифрлық жүйедегі тілдің өзіндік ерекшеліктері мен айырмашылықтарын зерделеу цифлық жүйедегі мемлекеттік тілдің жай-күйін зерделеуге мүмкіндік береді. Мемлекетті цифрландыру бағдарламасы қазақ тіл білімінің жаңа бағытының бастауына — киберлингвистика саласының дамуына жол ашады деген болжам жасалды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті КЕАҚ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.= Вестник Карагандинского университета. Серия Филология. = Bulletin of the Karaganda University. Philology Series.;№4(112)/2023
dc.subject цифрлық жүйе ru_RU
dc.subject цифрландыру ru_RU
dc.subject мемлекеттік тіл ru_RU
dc.subject қазақ тілі ru_RU
dc.subject тілдік бірліктер ru_RU
dc.subject тілдік жағдаят ru_RU
dc.subject тілдік орта ru_RU
dc.title Цифрлық Қазақстан үдерісінің қазақ тіліне әсері ru_RU
dc.title.alternative Влияние процесса цифрового Казахстана на казахский язык ru_RU
dc.title.alternative Impact of the digital Kazakhstan process on the Kazakh language ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account