Жылуалмастырғыштарды қалпына келтірудің жаңа технологиясы

Show simple item record

dc.contributor.author Нүсіпбеков, Б.Р.
dc.contributor.author Хасенов, А.К.
dc.contributor.author Карабекова, Д.Ж.
dc.contributor.author Стоев, М.
dc.contributor.author Бейсенбек, А.Ж.
dc.contributor.author Қазанқап, Б.И.
dc.date.accessioned 2017-10-14T04:36:26Z
dc.date.available 2017-10-14T04:36:26Z
dc.date.issued 2017-03-30
dc.identifier.citation Нүсіпбеков Б.Р., Жылуалмастырғыштарды қалпына келтірудің жаңа технологиясы/Б.Р. Нүсіпбеков [et al]//Қарағанды университетінің хабаршысы. ФИЗИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА.=Bulletin of the Karaganda university. PHYSICS Series.-2017.-№1.Б.60-66. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1710
dc.description.abstract Мақала жылуалмастырғыштарды қақтардан тазалаудың жаңа əдісіне арналды. Электргидравликалық технология — жылуалмастырғыш құбырлардың беттерінде пайда болған қақтарды жоюдың тиімді əдістерінің бірі. Қондырғының жұмыс істеу принципі сұйықтағы жоғары вольтті разряд кезінде қалыптасатын электргидравликалық эффект деп аталатын соққы толқыны эффектісін пайдалануға негізделген. Жұмыста ұсынылып отырған əдіспен жылуалмастырғышты өңдеудің параметрлері келтірілді. Күрделі пішінді құбырды тазалаудың əдістемесі баяндалды. Алынған нəтижелер ғылыми қолданылады жəне практикалық тұрғыдан қызығушылық тудырады. Электргидравликалық қондырғы металл құбыр өткізгіштердің ішкі беттерін (жылуалмастырғыш құбырлары, қазандықтар, бойлерлер, конденсаторлар, магистралдық құбыр өткізгіштердің жекелеген бөліктері жəне т.б.) қатты технологиялық қалдықтардан тазалауға қолданылады. Қондырғыны арнайы модификациялай отырып, металды құрылымдарды қатты металл емес қатпарлардан тазарту мақсатында (құймалық қоспалардың қалдықтарының бөлшектерінен), кəріз құбырларын тазалауда пайдалануға болады. Сонымен қатар қондырғы энергетикалық, тағамдық, металлургиялық, химиялық жəне өндірістің басқа да салаларында қолданыс табуы мүмкін. Электргидроимпульсты технологияның технологиялық үдерісі автоматтандыруға оңай бейімделеді жəне оған қызмет көрсету үшін арнайы мамандар қажет емес. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды мемлекеттік универисетінің хабаршысы. Физика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия физика.=Вестник Карагандинского университета. Серия физика.=Bulletin of the Karaganda University. Physics Series.;№ 1(85)/2017
dc.subject электрогидравлическая технология ru_RU
dc.subject электрогидравлическая технология ru_RU
dc.subject межэлектродный промежуток ru_RU
dc.subject напряжение импульсов ru_RU
dc.subject метод очистки накипи ru_RU
dc.title Жылуалмастырғыштарды қалпына келтірудің жаңа технологиясы ru_RU
dc.title.alternative Новая технология для восстановления теплообменников ru_RU
dc.title.alternative New technology for the recovery of heat exchangers ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account