Биоэтанолды алу үдерісін қарқындатуға арналған технология

Show simple item record

dc.contributor.author Нүсіпбеков, Б.Р.
dc.contributor.author Хасенов, А.К.
dc.contributor.author Стоев, М.
dc.contributor.author Карабекова, Д.Ж.
dc.contributor.author Бейсенбек, А.Ж.
dc.date.accessioned 2017-10-13T11:10:54Z
dc.date.available 2017-10-13T11:10:54Z
dc.date.issued 2017-03-30
dc.identifier.citation Нүсіпбеков Б.Р., Биоэтанолды алу үдерісін қарқындатуға арналған технология/ Нүсіпбеков Б.Р. жане т.б.//Қарағанды университетінің хабаршысы. Физика сериясы=Вестник Карагандинского университета. Серия физика=Bulletin of the Karaganda university. Physics Series. -2017.-№1.-ст.60-66 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1709
dc.description.abstract Мақалада биоэтанолды алу үдерісін қарқындатуға арналған жаңа технология ұсынылды. Электроимпульсті технология арқылы агродақылдар мен оның қалдықтарын ашыту кезінде максималды мөлшерде қажетті өнім алынатыны дəлелденді. Биоэтанол өндіруде құны жағынан төмен, қалдықсыз өндірістің əр түрлі технологиялық схемалары жасалып, өндіріске енгізілуде. Сұйық ортадағы электрлік соққы салдарынан пайда болатын физикалық үдерістердің жан-жақтылығы мен күрделілігіне байланысты нақты эксперименттік нəтижелер болмаса, үлгілеу қиынға соғады. Зерттеу жұмыстары жəне теория жүзінде көпфазалы ортада соққы толқындары əсерінен пайда болатын физикалық құбылыстар толық зерттелмеген. Зерттеу жұмыстары түрлі сынақ орталарында жүргізілді. Жұмыстар электроимпульсті технологияның разряд энергиясының (W) əр түрлі мəндерінде, конденсатор батареясының (C) 0,25÷0,1 мкФ аралығында, жұмыстық разрядаралық қашықтық (l)5 мм жəне разряд импульстар саны 100÷250 кезінде орындалды. Зерттеу жұмыстары кезінде қондырғының негізгі тиімді параметрлері анықталды. Аталмыш технологияның, дəстүрлі əдістерге қарағанда, уақыт жағынан тиімділігі көрсетілді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды мемлекеттік универисетінің хабаршысы. Физика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия физика=Bulletin of the Karaganda University. Physics Series;№ 1(85)/2017
dc.subject биоэтанол ru_RU
dc.subject электроимпульсті технология ru_RU
dc.subject импульсты разрядтар саны ru_RU
dc.subject жұмыстық кернеу ru_RU
dc.subject разрядаралық қашықтық ru_RU
dc.title Биоэтанолды алу үдерісін қарқындатуға арналған технология ru_RU
dc.title.alternative Технология для интенсификации процесса получения биоэтанола ru_RU
dc.title.alternative The technology for the intensification of the process of bioethanol production ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account