Кластерлердің байланысқан деңгейін ескергендегі сұйық галлийдің тұтқырлығы

Show simple item record

dc.contributor.author Қажикенова, А.Ш.
dc.contributor.author Шалабаев, Ж.Б.
dc.contributor.author Əлібиев, Д.Б.
dc.date.accessioned 2016-09-19T09:03:09Z
dc.date.available 2016-09-19T09:03:09Z
dc.date.issued 2016-06-30
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/134
dc.description.abstract Мақалада байлынысқан кластерлердің сұйық балқымаларға əсер ету деңгейін ескеретін, сұйық галлийдің тұтқырлығын есептейтін жалпы моделі келтірілген. Кристалданған бөлшектерінің біркелкі моделінің сұйық күйіндегі элементарлық кластерінің балқыған металдың температуралық тұтқырлығының тəуелділігі анықталған. Тұтқырлықтың температурадан тəуелділігінің жалпыланған формасы металл ерітіндісінің ағын энергиясының құлшынысын санауға Френкель теңдеуімен бірге қолданылған. Жаңа жартылай эмпирикалық моделі тұтқырлық пен температура арасында тəуелділігінің анықтамалығы галлий ерітіндісі арқылы көрсетілген. Ұсынылып отырған модель бойынша есептелген сұйық галлий тұтқырлығының салыстырмалы нəтижесі келтірілген. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Вестник Карагандинского университета ru_RU
dc.relation.ispartofseries Химия;
dc.subject тұтқырлық ru_RU
dc.subject Больцман таралуы ru_RU
dc.subject модель ru_RU
dc.subject ретсізделген бөлшектер концепциясы ru_RU
dc.subject реперлік нүкте ru_RU
dc.subject галлий ru_RU
dc.title Кластерлердің байланысқан деңгейін ескергендегі сұйық галлийдің тұтқырлығы ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account