Общие вопросы расследования экономических преступлений

Show simple item record

dc.contributor.author Абдрахманов, Н.Х.
dc.date.accessioned 2022-06-29T14:03:06Z
dc.date.available 2022-06-29T14:03:06Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Абдрахманов Н.Х. Общие вопросы расследования экономических преступлений/Н.Х.Абдрахманов//Егеменді Қазақстанның құқық үстемдігі — тұрақты демократиялық дамудың векторы= Верховенство права суверенного Казахстана — вектор устойчивого демократического развития: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (26 қараша 2021 ж.) =Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан (26 ноября 2021 г.). - 2021. 125-129 с. ru_RU
dc.identifier.uri https://rep.ksu.kz//handle/data/13374
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Егеменді Қазақстанның құқық үстемдігі — тұрақты демократиялық дамудың векторы= Верховенство права суверенного Казахстана — вектор устойчивого демократического развития: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (26 қараша 2021 ж.) =Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан (26 ноября 2021 г.);2021. 125-129 с.
dc.subject экономические преступления ru_RU
dc.subject Республики Казахстан ru_RU
dc.subject общественно опасные деяния ru_RU
dc.subject угроза экономической безопасности ru_RU
dc.subject процесс расследования ru_RU
dc.subject нормативная документация ru_RU
dc.subject уголовное законодательство ru_RU
dc.title Общие вопросы расследования экономических преступлений ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account