ЕГЕМЕНДІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚ ҮСТЕМДІГІ —ТҰРАҚТЫ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ ВЕКТОРЫ= ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА СУВЕРЕННОГО КАЗАХСТАНА —ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2021

ЕГЕМЕНДІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚ ҮСТЕМДІГІ —ТҰРАҚТЫ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ ВЕКТОРЫ= ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА СУВЕРЕННОГО КАЗАХСТАНА —ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2021

 

 • Исбекова А.А. Опыт совершенствования сферы развития межэтнических отношений в проектах Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области

 • Трущелёва В.И. Предоставление в залог совместной собственности супругов в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору банковского займа

 • Yerzhanova F.A. Constitutional basis of the institution of citizenship

 • Закен Н.С. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет қазіргі даму кезеңінде

 • Абыласимов М.Н. Конституционный процесс в Республике Казахстан:Теоретико-правовые вопросы

 • Қанатова А.Қ. Қазақстан Республикасының әлеуметтік мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының құқықтық басымдықтары мен бағыттары

 • Myrzakhmetova S.M. Ethical aspects of legal regulation of surrogacy in Kazakhstan

 • Nurbekova G.T. Supervision of the activities of islamic banks and features of legal support at the present stage

 • Шалабаев А. Роль государства в механизме реализации конституционных норм в сфере прав человека и гражданина

 • Султанов Е. Қазақстан Республикасындағы лауазымды тұлғалардың конституциялық-құқықтық жауапкершілігі сұрақтары

 • Балгимбекова Г.У. Конституцинно-правовое регулирование института гражданства и его реализация в системе нормативно-правовых актов Республики Казахстан

 • Мусилимова К.С. Некоторые международно-правовые гарантии обеспечения прав личности в современном мире

 • Saiyzhanova A.Zh. The role of observers in the conduct of elections in the republic of Kazakhstan

 • Ақмырзақызы А. Қазақстан Республикасындағы көші-қон процестерін мемлекеттік басқарудың қазіргі жай күйі

 • Мамедов С. А. Правовое закрепление конституционного права личности на информацию в Республике Казахстан

 • Асылбекұлы Б. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріндегі парламентаризм институтының қалыптасуы ерекшеліктері

 • Oralbekov A.S. Issues of improving the judicial system and the rule of law of the republic of Kazakhstan

 • Бижанова Н.Ж. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік институттарының ұйымдастырылуы

 • Нөкербекова З.Е. Қазақстан Республикасында тәртіптік жауапкершілік тарту негіздер

 • Акимжанова М.Т. Нотариат институтының мұрагерлік қатынастар саласындағы құқық қорғау функциясының ерекшеліктері

 • Садепхан А. Азаматтық құқық саласындағы қазақ тіліндегі заң мәтіндеріндегі кемшіліктер

 • Шайкенова А.М. Оңайлатылған азаматтық сот ісін жүргізудің ерекшеліктері

 • Тогайбаева,Ш.С. Применение медиации в гражданском процессе

 • Сусан Р.Ж. Қазақстан Республикасындағы міндетті медициналық сақтандыру саласындағы азаматтық-құқықтық қатынастардың өзекті мәселелері

 • Ахметова Н.С. Мұсылмандық құқық түсінушілік мәселелері

 • Байназарова Т.С. «Жеті жарғы» - қазақтардың әдет-ғұрып құқығының ескерткіші

 • Оспанов Т. Қазақстан Республикасының шет елдермен әскери саладағы серiктестiгі

 • Qairatqyzy M. Сoncept and legal nature of the right of people and citizens to a favorable environment in the republic of Kazakhstan

 • Serikova S.A. Legal bases of public administration in the field of environmental management and environmental protection

 • Сакиева Т. Ғ. Абайсызда адам өліміне әкеліп соқтырғаны үшін шетел заңнамаларындағы жауапкершілік

 • Өзбеков Д.Ө. Каннибализм адам өміріне қарсы қылмыс түрі ретінде

 • Абдрахманов Н.Х. Общие вопросы расследования экономических преступлений

 • Рахымжан Ә.Т. Террорист қылмыскердің тұлғасы

 • Хамитова Д.К. Бас бостандығынан айыру орындарында сотталған әйелдерді қайта әлеуметтендіру проблемалары

 • Recent Submissions

  View more