10-14 ЖАСТАҒЫ ПАЛУАНДАРДЫҢ АНАТОМИЯЛЫҚ-ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Бөкетов оқулары – 2021= Букетовские чтения – 2021 [96]
    Магистранттар мен студенттердің аймақ. ғыл.-тəжір. конф. материалдар жин. (11–12 наурыз 2021 ж.): ғыл. электрон. басылым =сб. материалов регион. науч.-практ. конф. магистрантов и студентов (11–12 марта 2021 г.): науч. электрон. изд.

Search DSpace


Browse

My Account