Мұқағали Мақатаев - ғасыр ақыны

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • ҚАЗАҚСТАН — МЕНІҢ ОТАНЫМ=КАЗАХСТАН — МОЕ ОТЕЧЕСТВО, 2021 [92]
    «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында əлемнің «Екінші ұстазы», ұлы ойшыл Əбу Насыр əл-Фарабидің 1150-жылдығына жəне ұлы қазақ ақыны Абай Құнанбайұлының 175-жылдығына арналған VІ Республикалық студенттік ғылыми-тəжірибелік конференциясының материалдары=Материалы VI Республиканской студенческой научно-практической конференции в рамках программы «Рухани жаңғыру», посвященной 1150-летию «Второго учителя» мира, великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби и 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева

Search DSpace


Browse

My Account