2009

2009

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1266> Әбілқасымов Б. Қазақ әдеби тілінің тарихы (ХҮ-ХХ ғғ.):Оқулық</a><br><br> </ul>

Recent Submissions

  • Әбілқасымов, Б.; Мажитаева, Ш. (ҚарМУ баспасы, 2009)
    Оқулықта қазақ әдеби тілінің алты ғасырлық даму, жетілу жолы ықшамдалып беріледі. Әдеби тіліміздің функционалдық стильдер жүйесінің қалыптасуына әсер еткен экстралингвистикалық факторлар талданады, ірі қалам қайраткерлерінің ...