ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫ

 

<li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1256>Молгаждарова С.М. Один из способов интерактивного и проектного обучения - применение кейс - технологии на уроках самопознания, русского языка и литературы</a><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1506>Жарылғапов Ж.Ж. Қазақ әдебиеті кафедрасы: тарих және тағылым</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1507>Bralina S.G. The theoretical status of folklore text </a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1508>Жарылғапов Ж.Ж. Натурализм: натуралистік романтизм және романтикалық натурализм. (әдістер «тоғысуы»)</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1509>Жумагелдин Ж.Ш. Қазіргі қазақ драматургиясының бағыты</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1510>Жумагелдин Ж.Ш. Көркем шығарма сюжетінің мотивтік құрылымы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1511>Жумагелдин Ж.Ш. Готика жанрының табиғаты</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1512>Кәмели Ә.Ш. Кәмел Жүністегінің «Арманым оттан өрілген» атты өлең кітабындағы лирика мәселесі</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1513>Қарабаева А.С. Қазақ әдебиетіндегі шартты-метафоралық проза</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1514>Мырзахметов А.Ә. Қасқыр образының үштағаны: «Көксерек», «Ақ Азу», «Виннипег қасқыры»</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1515>Смағұлов Ж.Қ. Кемеңгер келбеті</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1516>Смағұлов Ж.Қ. Футуризмнің әдеби ағымдық табиғаты</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1517>Смағұлов Ж.Қ. Ғалым жайлыбайдың мерейлі махаббат жырлары</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1518>Такиров С.У. Қазақ әдебиетіндегі фэнтези жанры</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1519>Такиров С.У. Көркем шығармада нарратордың көрінуі</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1520>Такиров С.У. Қазақ әдебиеті мен жапон әдебиетіндегі үндестік</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1521>Төлеубаева К.А. Оралхан Бөкей шығармаларындағы дала бейнесі</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1522>Төлеубаева Г.А. Ж.Әбдірашев шығармашылығындағы эпиграмма жанры</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1523>Жумабеков М.К. Слово об ученом</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1524>Жумагелдин Ж.Ш. Ғалым-ұстаз тағылымы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1525>Жұмағұлов А.Б. Қазақ әдебиеттану ғылымының қайраткері</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1526>Жұмағали З.Т. Әдебиетті тану – әлемді тану! Алпыстың асуына шыққан азаматқа арнау</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1527>Cыздықова Б.Е. Ж.Қ.Смағұлов – әдебиеттанушы ғалым</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1528>Такиров С.У. Ғалымдық пен ұстаздықты тең өрген...</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1529>Абдикадирова А.Ж Қазақтың ауызша тарихы және ұлт руханияты</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1530>Амангелдиева Г.С. Мәдениет – өркениетті ел айнасы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1531>Амангелдиева Г.С. PR-дың негізгі құралы: баспасөз парағы оның құрылымы мен ерекшелігі</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1532>Әбдуов М.І. Тәшен ақынның әдеби мұрасы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1533>Әділова А.С. «Айтыс (қала ақыны мен дала ақынының айтысқаны)» поэмасының тілдік ерекшеліктері</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1534>Бакирова И.Д. Қазақ этнопедагогикасы негізінде оқушыларды патриотизмге баулу</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1535>Бекішев Қ.Б. Абай және табиғат</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1536>Бекішев Қ.Б. Сәкен Сейфуллин және «Көкшетау» поэмасы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1537>Бекішев Қ.Б. М.Мақатаевтың лирикалық өлеңдері</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1538>Бекішев Қ.Б. А.Құнанбайұлының шығармаларының экологиямен байланысы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1539>Жарылғапов Ж.Ж. Күрескерлік рухы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1540>Жұмағұлов А.Б. Сүлеймен Бақырғани мен Дулат Бабатайұлы шығармаларындағы үндестік</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1541>Жуынтаева З.Н. Қ.Жұбанов зерттеулеріндегі сөз тіркесі мәселелері</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1542>Жұмағұлов А.Б. Әлихан Бөкейхан «Қобыланды батыр» жырын алғаш зерттеуші</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1543>Жүнісова М.Қ. Ә.Марғұлан және «Манас» жырының зерттелу мәселелері</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1544>Еркін Ж.Ж. Логотип дизайны</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1545>Кадина Ж.З. Ділімнің тілдегі концептілерде көрінуі</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1546>Қазанбаева А.З. Этнолексиканың көркем шығармадағы көрінісі</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1547>Қайнетден Ж.К. БАҚ саласының қызметкерлері ақпаратты шынайы қолданбағанда қауіптің алдын алу немесе төтеп беру жолдары</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1554>Қалиев Б.А. Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру жолдары</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1555>Мадибекова А.М. Ұлттық мұраның ұрпақтан-ұрпаққа жетуі – рухани мәдениеттің даму көзі</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1556>Мажитаева Ш.М. А.Сейдімбек шығармаларындағы тұрақты тіркестердің қолданылу ерекшеліктері</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1557>Мырзабаев А.Б. Қазақ дүниетанымындағы ноосфералық бастамалар</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1558>Оспанова Д.Б. К вопросу о культуре письменной научной речи</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1559>Рамазанова Ж.С. Ұлттық мүдде танымындағы телебағдарламалар</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1560>Рамазанова Ж.С. Баспасөздегі рухани құндылықтар тақырыбы және оның көкейкестілігі</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1561>Рахымов Б.С. Эпостағы көне дәуір мағлұматтары</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1562>Сатеева Б.С. Қазақ тілінің қалыптасуы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1563>Смағұлов Ж.Қ. Абай және таңжарық</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1564>Түйте Е.Е. Дипломатиядағы бейвербалды амалдар</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1565>Хасенов Б.Р. Адам ата және хауа ана аңызының мифолингвистикалық интерпретациясы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1566>Айтбаева Б.М. Тілдерді қашықтықтан оқытудың технологиялық аспектілері</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1567>Айтбаева Б.М. Тілдерді оқытуда интернеттің тиімділігі</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1568>Молгаждарова С.М. Один из способов интерактивного и проектного обучения - применение кейс - технологии на уроках самопознания, русского языка и литературы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1569>Молгаждарова С. М. Көп тілді білім беру - өмір талабы</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1570>Рүстемова Ж.А. Қазақ балалар әдебиеті тарихын дәуірлеу жөнінде</a><br> </ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1571>Хаирова Г.М. Психолого-педагогический аспект коммуникативно-речевых особенностей учащихся</a><br> </ul>

Recent Submissions

View more