ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫ

 

 • Молгаждарова С.М. Один из способов интерактивного и проектного обучения - применение кейс - технологии на уроках самопознания, русского языка и литературы

 • Жарылғапов Ж.Ж. Қазақ әдебиеті кафедрасы: тарих және тағылым

 • Bralina S.G. The theoretical status of folklore text

 • Жарылғапов Ж.Ж. Натурализм: натуралистік романтизм және романтикалық натурализм. (әдістер «тоғысуы»)

 • Жумагелдин Ж.Ш. Қазіргі қазақ драматургиясының бағыты

 • Жумагелдин Ж.Ш. Көркем шығарма сюжетінің мотивтік құрылымы

 • Жумагелдин Ж.Ш. Готика жанрының табиғаты

 • Кәмели Ә.Ш. Кәмел Жүністегінің «Арманым оттан өрілген» атты өлең кітабындағы лирика мәселесі

 • Қарабаева А.С. Қазақ әдебиетіндегі шартты-метафоралық проза

 • Мырзахметов А.Ә. Қасқыр образының үштағаны: «Көксерек», «Ақ Азу», «Виннипег қасқыры»

 • Смағұлов Ж.Қ. Кемеңгер келбеті

 • Смағұлов Ж.Қ. Футуризмнің әдеби ағымдық табиғаты

 • Смағұлов Ж.Қ. Ғалым жайлыбайдың мерейлі махаббат жырлары

 • Такиров С.У. Қазақ әдебиетіндегі фэнтези жанры

 • Такиров С.У. Көркем шығармада нарратордың көрінуі

 • Такиров С.У. Қазақ әдебиеті мен жапон әдебиетіндегі үндестік

 • Төлеубаева К.А. Оралхан Бөкей шығармаларындағы дала бейнесі

 • Төлеубаева Г.А. Ж.Әбдірашев шығармашылығындағы эпиграмма жанры

 • Жумабеков М.К. Слово об ученом

 • Жумагелдин Ж.Ш. Ғалым-ұстаз тағылымы

 • Жұмағұлов А.Б. Қазақ әдебиеттану ғылымының қайраткері

 • Жұмағали З.Т. Әдебиетті тану – әлемді тану! Алпыстың асуына шыққан азаматқа арнау

 • Cыздықова Б.Е. Ж.Қ.Смағұлов – әдебиеттанушы ғалым

 • Такиров С.У. Ғалымдық пен ұстаздықты тең өрген...

 • Абдикадирова А.Ж Қазақтың ауызша тарихы және ұлт руханияты

 • Амангелдиева Г.С. Мәдениет – өркениетті ел айнасы

 • Амангелдиева Г.С. PR-дың негізгі құралы: баспасөз парағы оның құрылымы мен ерекшелігі

 • Әбдуов М.І. Тәшен ақынның әдеби мұрасы

 • Әділова А.С. «Айтыс (қала ақыны мен дала ақынының айтысқаны)» поэмасының тілдік ерекшеліктері

 • Бакирова И.Д. Қазақ этнопедагогикасы негізінде оқушыларды патриотизмге баулу

 • Бекішев Қ.Б. Абай және табиғат

 • Бекішев Қ.Б. Сәкен Сейфуллин және «Көкшетау» поэмасы

 • Бекішев Қ.Б. М.Мақатаевтың лирикалық өлеңдері

 • Бекішев Қ.Б. А.Құнанбайұлының шығармаларының экологиямен байланысы

 • Жарылғапов Ж.Ж. Күрескерлік рухы

 • Жұмағұлов А.Б. Сүлеймен Бақырғани мен Дулат Бабатайұлы шығармаларындағы үндестік

 • Жуынтаева З.Н. Қ.Жұбанов зерттеулеріндегі сөз тіркесі әселелері

 • Жұмағұлов А.Б. Әлихан Бөкейхан «Қобыланды батыр» жырын алғаш зерттеуші

 • Жүнісова М.Қ. Ә.Марғұлан және «Манас» жырының зерттелу мәселелері

 • Еркін Ж.Ж. Логотип дизайны

 • Кадина Ж.З. Ділімнің тілдегі концептілерде көрінуі

 • Қазанбаева А.З. Этнолексиканың көркем шығармадағы көрінісі

 • Қайнетден Ж.К. БАҚ саласының қызметкерлері ақпаратты шынайы қолданбағанда қауіптің алдын алу немесе төтеп беру жолдары

 • Қалиев Б.А. Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру жолдары

 • Мадибекова А.М. Ұлттық мұраның ұрпақтан-ұрпаққа жетуі – рухани мәдениеттің даму көзі

 • Мажитаева Ш.М. А.Сейдімбек шығармаларындағы тұрақты тіркестердің қолданылу ерекшеліктері

 • Мырзабаев А.Б. Қазақ дүниетанымындағы ноосфералық бастамалар

 • Оспанова Д.Б. К вопросу о культуре письменной научной речи

 • Рамазанова Ж.С. Ұлттық мүдде танымындағы телебағдарламалар

 • Рамазанова Ж.С. Баспасөздегі рухани құндылықтар тақырыбы және оның көкейкестілігі

 • Рахымов Б.С. Эпостағы көне дәуір мағлұматтары

 • Сатеева Б.С. Қазақ тілінің қалыптасуы

 • Смағұлов Ж.Қ. Абай және таңжарық

 • Түйте Е.Е. Дипломатиядағы бейвербалды амалдар

 • Хасенов Б.Р. Адам ата және хауа ана аңызының мифолингвистикалық интерпретациясы

 • Айтбаева Б.М. Тілдерді қашықтықтан оқытудың технологиялық аспектілері

 • Айтбаева Б.М. Тілдерді оқытуда интернеттің тиімділігі

 • Молгаждарова С.М. Один из способов интерактивного и проектного обучения - применение кейс - технологии на уроках самопознания, русского языка и литературы

 • Молгаждарова С. М. Көп тілді білім беру - өмір талабы

 • Рүстемова Ж.А. Қазақ балалар әдебиеті тарихын дәуірлеу жөнінде

 • Хаирова Г.М. Психолого-педагогический аспект коммуникативно-речевых особенностей учащихся

 • Recent Submissions

  View more