2009

2009

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1236> Рүстемова Ж.А. Қазақ балалар әдебиеті: Оқулық </a><br><br> </ul><ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1228>Жарылгапов Ж.Ж. Қазақ прозасы: ағымдар мен әдістер: Монография</a><br><br> </ul>

Recent Submissions

  • Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2009)
    қулықта қазақ балалар әдебиетінің пайда болу, қалыптасу кезеңдерінен бастап 90 жылдарға дейінгі тарихы ұсынылады. Қазақ балалар әдебиеті ұлттық мәдениетіміздің даму процесінің жанды бӛлігі ретінде қарастырылады. Кітапта ...
  • Жарылгапов, Ж.Ж. (Гласир, 2009)
    Монографияда қазак эдебиетіндегі прозаның қалыптасуы мен даму жолындағы кӛркемдік әдістер мен әдеби ағымдардың орны жҥйелі қарастырылады. Әдістер мен ағымдардың теориялық мәселелері сараланып, ол категориялар шығармашылыктың ...