Əр түрлі геологиялық қималы ұңғыларды бұрғылауда электрогидроимпульстік əдісті қолданудың тиімділігі

Show simple item record

dc.contributor.author Курмангалиев, А.Ш.
dc.contributor.author Құсайынов, Қ.
dc.contributor.author Ахмадиев, Б.А.
dc.contributor.author Нургалиева, Ж.Г.
dc.contributor.author Карабекова, Д.Ж.
dc.date.accessioned 2016-09-16T06:33:59Z
dc.date.available 2016-09-16T06:33:59Z
dc.date.issued 2016-06-30
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/data/118
dc.description.abstract Мақалада жылумен қамту жүйесінде жылу сорғыларын қолдану кезінде жерасты жылуалмастырғыштарын орнату үшін ұңғымаларды дайындауда жаңа электрогидроимпульстік технологияны пайдалану мүмкіндіктері қарастырылған. Бұл үшін бұрғы ұңғымаларының тиімді электрогидроимпульстік ұңғылауға арналған технологиялық сұлба құрастырылып, зерттелді. Ұңғылау жылдамдығының электрогидравликалық импульстер санына тəуелділігі анықталды. Тəжірибе нəтижелері негізінде Қарағанды облысының кейбір елді мекендерінде бұрғыланған ұңғымалар бағандары бойынша геологиялық қима тұрғызылды. Бұл əдіс қаттылығы жоғары кедергілерді жеңіп өтуге, яғни оларды біртекті емес сұйық ортада жоғары вольтты разрядтар кезінде соққы толқындардың əсерімен ұсақтауға мүмкіндік береді. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Вестник Карагандинского университета ru_RU
dc.relation.ispartofseries Физика;
dc.subject вертикальді жерасты жылуалмастырғыштары ru_RU
dc.subject электрогидроимпульстік технология ru_RU
dc.subject электрогидравликалық бұрғылау ru_RU
dc.subject геологиялық қима ru_RU
dc.title Əр түрлі геологиялық қималы ұңғыларды бұрғылауда электрогидроимпульстік əдісті қолданудың тиімділігі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account