Статьи о Е.А. Букетове

Статьи о Е.А. Букетове

 

 • Альмагамбетова Д.Р Евней Арыстанович Букетов: судьба и книга

 • Малышев В. Опальный академик

 • Могильницкий В. Звезда Букетова

 • Могильницкий В. Брат и соратник

 • Могильницкий В. У истоков большой дружбы

 • Букетов К. Учитель, воспитай ученика!

 • Букетов К. Евней вернулся на Родину

 • Альмагамбетов Б. Мы помним

 • Альмагамбетова Д.Р Евней Арыстанович Букетов: судьба и книга

 • Амантаев У. Мир стремительно меняется

 • Аменова С.С. Воспоминания о первом ректоре

 • Колчин В. Наследие академика

 • Досмагамбетов С. Академик Букетов и Центральный Казахстан

 • Жақсыбаев А. Жарқын тағдыр тауқыметі

 • Тажбаев Е.М. История делают личности

 • Қанапьянов Б. Прогулка перед вечностью. К 90-летию Е.А. Букетова

 • Попов Ю. Письма Таисии Сатпаевой

 • Рыжкова Н. Корифей науки

 • Каренов Р.С. «Он немного на земле прожил, но памятник вечный заслужил»

 • Моос О. Шесть писем от друзей

 • Моос О. Музыка мысли

 • Мулдахметов З. С думой о соратнике, старшем брате

 • Малышев В.Опальный академик

 • Савченко Т. Возвращение

 • Букетова Н. Сквозь Время и пространство-в Настоящее

 • Тарақов Ә. "Ғылым ерлікті, жүректілікті тілейді"

 • Кубеев Е. В благодарной памяти храня [К 90-летию Е.А.Букетова]

 • Малышев В. Они всегда будут рядом

 • Кубеев Е. Продолжатели традиций

 • Даниярова А.Е. Организаторская и педагогическая деятельность академика Е.А.Букетова в создании Карагандинского государственного университета

 • Ақылбаев Ж. Ғұлама ғұмыры - өшпес өнеге

 • Құрманғалиқызы А. Жақсының аты өлмейдi

 • Абдыманапов С. Академик Е.А.Букетов – ученый и писатель

 • Жамбек М. Химия және металлургия ғылымдарының локомотивi

 • Могильницкий В.М. «…Я буду считать себя счастливым человеком»

 • Основные даты жизни и деятельности академика Е.А.Букетова

 • Набойченко С. Самородок, мыслитель, труженик

 • Угорец М. Евней Арстанович и халькогены

 • Қадірәліұлы Ғ. Таудай тұлға: Естелік

 • Бөкетов Х. Тау жотасының алыптары

 • Ақсұңқарұлы С. Евней Бөкетов. Реквием

 • Қарағанды мемлекеттiк университетi

 • Тригулов М. Память годы не сотрут

 • Бөкетов Қ.А. Есімің сенің мәңгілік...

 • Букетов Қ. Евней Букетовтың белгiсiз қырлары

 • Клещева Р. Талант – единственная новость, когда он он так велик, как Ваш!

 • Даниярова А. Признанный корифей Академии

 • Букетов К.А. Друг и брат или правила жизни Камзабая Букетова

 • Қойшыбаев Қ. Евней ағамен болған екі күн

 • Ысқақова А. Ағасын ардақтаған азамат

 • Даниярова А.Е. Жизнь и деятельность Е.А.Букетова

 • Ә. Венгрлер Букетов

 • Евней Букетов

 • Хронологический указатель трудов академика Е.А.Букетова

 • Указатель литературных трудов Е.А.Букетова

 • Литература о жизни и трудах Е.А.Букетова

 • Сәрсеке М. Қаныштың ізбасар інісі: [ҚР ҒА-ның академигі Е.А.Бөке¬тов туралы]

 • Асанұлы Қ. Евней Букетов публицистикасы

 • Асанұлы Қ. Е.А.Букетов публицистикасындағы ой мен тіл үйлесімі

 • Асанұлы Қ. Е.А.Бөкетов және көркем аударма мәселелері

 • Асанов Қ. Букетовтің әдеби-сын пікірлері

 • Салыков К. Евней Букетов: грани творчества и таланта

 • Салықов К. Евней Бөкетов – шығармашылық пен қайырымды істердің шыңы

 • Қуанышбекқызы Ж. Евнейдің анасы

 • Даниярова А.Е. Становление Е.А.Букетова – личности и ученого (начало жизненного пути)

 • Искакова А. Продолжая дело учителя

 • Уәлихан Ш.-А. Ы. Қайран, менің асыл ағаларым-ай!

 • Бөкетов Қ. Ұлағатты ұстаз

 • Букетов К. Воспоминания о Евнее Букетове: К 80-летию со дня рождения Е.Букетова

 • Уәлиев Д. Академикке ескерткіш орнатылмақ: Бірақ оған мемлекеттік комиссияның арнайы шешімі қажет

 • Акылбаев Ж.С. Ісі де, өмірі де - өнеге

 • Е.А.Букетов писал

 • Қабышұлы Ғ. Бір күні...

 • Көкетаев Т. Адалдық

 • Жамбеков М. Бөкетов қоры

 • Мохов Е. Памяти учителя

 • Зейтінова М. Студенттерге арналған сөзінен

 • Бөкетов К. Сүйінші! Сүйінші!

 • Салықов К. Евней Бөкетовке реквием

 • Әбдіразақова А. Ғалымның педагогикалық идеялары

 • Жарылгапов Ш. Время рассудило…

 • Жұмасұлтанов Ә. Ғибраты мол кездесулер

 • Жұмашұлы Қ. Ұлылықтың белгісі

 • Махан Г. Ғалымның хаты өлмейді

 • Қабыханов А. Академик мерейтойына әзірлік басталды

 • Даниярова А. Имя в истории академик Е.А.Букетов: К 80 летию со дня рождения

 • Қалымбайұлы Е. Жаңарған мұражай

 • Жұмағали С. Дайындыққа кірісті

 • Ахметова С. И дольше века длится день…

 • Лис И. Счастливый человек

 • Жақыпов Ж. Ұлының ұлтарағын иіскеген де ұлағат: Бірақ, ондай сәт маған бұйырған жоқ

 • Муканова Г. Евней Букетов. Грани личности

 • Тобаяқов Б. Аңызға айналған Әз аға

 • Ахметов Қ. «Толқынды толқын қуады»

 • Бөкетов Қ. Бір әңгіме хақында

 • Каренов Р. Өмірі де, өзі де өнеге еді

 • Литвинов В. Наш Евней, как Антей

 • Тусупбекова Л. «Нет, я весь не умру...»

 • Абдрахманов О. Штрихи к портрету

 • Оразалиева Г. Асқар тауымыз еді...: Естелік

 • Көбеев Е. Қазақтың біртуар азаматы

 • Көкетай Т. Жүректің көзін ашқан жан

 • Бөкетов Е.А. Адам болам десеңіз

 • Сейдімбеков А. Жүрек жылуы

 • Салықов К. Евней Бөкетов - дарынды аудармашы

 • Смағұлова А. Аға тағылымы

 • Толымбеков М. Е. Бөкетовтың ғылыми идеялары жəне Қазақстанның қазіргі кезеңдегі металлургиясы

 • Махан Г. Ақыл-ойдың ағасы

 • Матяш С. Волшебное письмо

 • Махан Г. Ұлы даланың кемеңгер перзенті

 • Владимиров И. Музей академика Е.А.Букетова

 • Букетова Н. Гуманист и переводчик

 • Салыков К. Ученый и гражданин

 • Абдрахманов О. Широта личности

 • Амерханова Ш. Вселявший веру в торжество труда

 • Амантаев У. Устами ученого вещает эпоха

 • Евдокимов В. У истоков создания

 • Көбеев Е.Қ. Жақсының ісі жалғасып жатыр

 • Марайымов Е. Өз көзіммен көргендерім

 • Құлқыбаев Ғ. Тұғыры биік тұлға

 • Ахметов Қ. Алқалы жиын, дүбірлі тоймен өткерді

 • Құдабаев А. Ебекең туралы үзік сырлар

 • Әбілда Қ. Алаштың ардақтысына арналған еңбек

 • Ақсұңқарұлы С. Евней Бөкетов

 • Ахметов Қ. Ғұлама ғалымның мерейтойы басталды

 • Ерсінұлы Қ. Қалдырған ізің мәңгілік

 • "Академик Е. А. Букетов - ученый, педагог, мыслитель"

 • Рыжков В. Время Букетова

 • Кубеев Е. С уверенностью в будущем

 • Тобаяқов Б. Есілден шыққан еңсегей

 • Кубеев Е.К. Ученый, педагог, мыслитель: К 80-летию Е. А. Букетова

 • Ахметов Қ. Ғалымның мерейтойы аясында

 • Сәрсеке М. Елі сүйген Ебіней: Сұхбаттасқан:А. Кемелбаева

 • Сәулебектегі А. Біз білетін Бөкетовтің біз білмейтін қырлары

 • Ветренко Т. Заметный след в моей судьбе

 • Мұқанова Г. Бөкетовтың өміршең мұрасы халқының игілігіне айналды

 • Белгібаева Г. Өмірі мен қызметі – патриотизмнің үлгісі

 • Жұмағали С. Ғалымның аудармасы сахналанды

 • Көбеев Е. Шоқтығы биік тұлға: Академик Е. А. Бөкетов хақында

 • Салықов К. Бөкетовтың бөлекше қыры

 • Васильченко И. Дело Букетова живет в его учениках

 • Қабыханов А. Академик мерейтойы кеңінен аталып өтті

 • Рахымов Б. Ғасыр ғұламасы

 • Махан Г. Қазақ театрында - «Юлий Цезарь»

 • Токабекова С. В память о первом ректоре

 • Правила о порядке присуждения премий Академии минеральных ресурсов РК им.Е.Букетова и Ш.Есенова

 • Дүтбаева Н. Евней публицистикасы

 • Малышев В. Научная школа Букетова

 • Мырзаханұлы Н. Алты хат – зерделі парасат

 • Ебекең мен «Сатаевич»

 • Академик Евней Арыстанович Букетов

 • Букетов Е.А. Теория и практика ожижения угля в жидкие продукты

 • Ермагамбет Б.Т. Е.А.Букетов и современное состояние развития химической промышленности Центрального Казахстана

 • Исабаев Қ. Адал достық: Е. Бөкетовтің туғанына - 80 жыл

 • Шөменова Г. Қалдырған ізі-мәңгілік

 • Кубеев Е. Право на память: 80 лет великому казахскому ученому

 • Смирнов Н. Право на память. Грани творчества: 80 лет великому казахскому ученому

 • Букетов Е.А. О получении искусственной нефти из углей: (из архива автора)

 • Бөкетов Қ. Евней ескерткіші - туған жерінің төрінде

 • Искакова А. Мұражайдың бүгінгі тынысы

 • Бөкетов Қ. Асыл аға бейнесі

 • Бөкетов Қ. Ана мерейі

 • Халиолла М. Өмipi - өнеге: Е.А. Бөкетовтің рухына бағыштадым

 • Көбеев Е. Жоғары білімнің қарашаңырағы: Бүгін Қарағанды мемлекеттік университетінде академик Евней Бөкетовтің ескерткіші ашылады

 • Алпысұлы С. Академик Е.А. Бөкетовке ескерткіш орнатылды

 • Салыков К. Евней аға ескерткіші алдында

 • Бөкетов Қ. Ризашылық: [Е.А. Бөкетовке ескерткіш ашылды]

 • Букетова Н. Во сне и наяву: О церемонии открытия памятника Е.А. Букетову

 • Ни Н. Он был великим человеком

 • Букетов К. Спасибо за память

 • Оразалықызы Г. Тұғырлы тұлға

 • Малышев В. Феномен личности

 • Дюсетаев С. Гении ошибаются редко

 • Асанұлы Қ. Ұлылық пен ізгілік

 • Малышев В. Феномен Букетова

 • Төлеуов Е. Бөкетовтен бата алып, Марғұланға шәкірт болған

 • Букетов К. Центр притяжения: Мемориальному музею академика Е.А.Букетова - 15 лет

 • Сәрсеке М. Мәскеу-"ЖЗЛ" сериясы. 7-ші кітап

 • Трагедия и триумф Евнея Букетова

 • Рыжков В. Главный корень: Путь к восстановлению был долгим и тернистым [О Е.А.Букетове и К.А.Букетове]

 • Амерханова Ш. Талант, отданный людям

 • Асанұлы Қ. Ұлылықтың отын жаққан шырақшы

 • Ғалымға құрмет - шәкіртке міндет: [Академик Е.Бөкетовтың туғанына - 85 жыл]

 • Ғалымов Т. Қос академиктің қолтаңбасы

 • Сүлейменов А. Алаштың арда туған Әлімханы: [Тәуелсіздік тұлғалары]

 • Сәрсеке М. «Алыстан сермеп, жүректен тербеп» Ебіней Бөкетовтің хаттары бойынша эссе

 • Могильницкий В. Елеусіз жүрген есіл ер

 • Ақсұңқарұлы С. Ғасыр ғұламасы

 • Амантаев Ө. Жарты ғасырда - жаһан жаңа

 • Сыздыкова Ш.М. Педагогические взгляды Е.А. Букетова в организации учебно-воспитательного процесса

 • Байсанов С. Академик Арыстанұлының аспирантымын

 • Салыков К. Реквием

 • Жойқынбектегі Қ. Айнымас серік

 • Сәрсеке М. Ебіней Бөкетов: Белгілі жайдың белгісіз беттері

 • Көбеев Е. Заманымыздың заңғар ұлы

 • Малышев В. Приоритет - научным школам

 • Бекішев Қ. Сарыарқаның дарынды тұлғасы

 • Бейсенбекова Н. Өнегелі өмір

 • Букетова Н. Во имя человека и науки

 • Ғалым қаламгер

 • Қанафин Е. Ілімі іргелі ғалым

 • Секербай Н. Евней Арыстанұлы Бөкетов ұстанымы: оқу, білім. ғылым

 • Асан М. Ебенғабиден

 • Асанов Қ. Әдебиетші. Ғалым. Публицист

 • Байқауға қатысайық

 • Девяностолетие первого ректора КарГУ

 • Бейсенбекова Н. Ізгілік іздері

 • Мулдахметов З. С думой о соратнике, старшем брате

 • Жұрынов М. Орны толмас ғұлама ғалым

 • Даниярова А. В свободном полете

 • Бекішев Қ. Арқадағы алып қала

 • Ғали Т. Евней барған ЭКСПО

 • Бралина С. Большое видится на расстоянии

 • Бралина С. Нерукотворный памятник Е.А. Букетову

 • Абдрахманов О. Тұғыры биік тұлға

 • Кубеев Е. Дело жизни академика Евней Букетова

 • Көбеев Е. Академик Евней Бөкетовтің өмірлік ісі

 • Тобаяқов Б. Аңызға айналған абзал аға

 • Букетова Н. Адам мен ғылым игілігіне

 • Көбеев Е. Академик Арыстанұлы

 • Досмагамбетов С. Академик Букетов и Центральный Казахстан

 • Қабидолдин Р. Ғалым ғұмыры - ғибрат

 • Рыжкова Н. Ученый, ректор, писатель

 • Несіпбай А. Отандық фармацевтиканың ошағы "Фитохимия" халықаралық ғылыми-өндірістік холдингіне - 20 жыл

 • Асан М. Тәуелсіздік перзенті "Фотохимияға" - 20 жыл немесе институттан - халықаралық холдингке дейін

 • Тобаяқов, Б. Ебіней Бөкетов - 90

 • Юбилей Евнея Букетова отметили в КарГУ

 • Сәрсеке М. Екінші кітап - Бөкетов

 • Ыбышев Қ. С. Ғылымның қия жолында

 • Гатаулин А. Р. Поселение Алат - уникальный памятник эпохи поздней бронзы Центрального Казахстана (посвящается 90-летию академика Е.А. Букетова)

 • Ақсұңқарұлы С. Ебіней Бөкетов. Реквием

 • Жексенбай Н. Е.А. Бөкетов және әдеби-көркем аударма

 • Жаңбырбай Е. Е.А. Бөкетовтің есімі жайында

 • Жанысбай С. Химиктердің үлесі орасан

 • Передирей Н.И. Особенности оформления печатных трудов Е.А. Букетова

 • Турсынова Ж. Учитель,перед именем твоим...(К 90-летию академика Е.А.Букетова)

 • Баешов Ә. Рухани қайраткер,ғибратты ғұлама

 • Машнина А. Опальный академик

 • Оразалықызы Г. "Ақылдың азабын тартқан Ебекем-ай"- дейді сексеннен асқан академик Қанапия Арынғазин ақсақал

 • Рахым Б. Аңыз адам

 • Ағыбаев С. Биік еді Ебе-аға, шайқалмаған

 • Тойбек Ж. Егемен еліміздегі ескерткіштер

 • Күнделігі - кейпінің көрінісі

 • Ағыбаев С. Таланты мен тағылымы бөлек еді

 • Көкетаев Т. Бөкетовтің биігі/Т. Көкетаев

 • Қуандықова Д. Қ. Тағдырлас тұлғалар

 • Жақан Ә. Ғылым мұхитындағы Айсберг-аға!

 • Тайшыбай З. Бөкетовке қатысты бір естелік

 • Каренов Р. Энергия земли

 • Букетова Н. Ученый и гуманист.Ректор. Просто Человек

 • Recent Submissions

  View more