О нем

О нем

 

 • Альмагамбетова Д.Р. Е.А. Бөкетов шығармалар жинағына арналған Анықтамалық том = Справочный том к Собранию сочинений Е.А. Букетова

 • Букетов К. Друг мой, брат мой (воспоминания)

 • Малышев В. Поступью командора и пророка. Мемуары

 • Букетов К.А. Наш Букетов. Е.А. Букетов в воспоминаниях современников

 • Каренов Р.С. Мәңгілік құндылықтар саңлақтары

 • Букетов К. Евней Бөкетов туралы лебіздер мен пікірлер. Мақалдар, очерктер, естеліктер

 • Букетов К.А. Воспоминания о Евнее Букетове

 • Ебіней Бөкетов (Ғұмырнамалық деректі хикаят)

 • Литвинов В. Я с Вами. Портреты, написанные словом. К-1.

 • Бөкетов Қ. Академик Е.А. Бөкетовтің мерейтойы (естеліктер)

 • Сарсеке, М. Евней Букетов : [ Электронный ресурс] : трагедия светлой судьбы

 • Сарсеке М. Евней Букетов (феномен личности)

 • Сарсеке М. Тернии и триумф Евнея Букетова. роман-эссе

 • Асанов Қ.Д. Е.А. Букетовтің публицистикасы

 • Альмагамбетова Д.Р. Евней Арыстанұлы Бөкетов: Биобиблиографиялық көрсеткіш

 • Көбеев Е.Қ. Евней Арыстанұлы Бөкетовтің əлемі — Мир Евнея Арстановича Букетова/ Е.Қ.Көбеев

 • Могильницкий, В. Город в степи

 • Recent Submissions

  • Көбеев, Е.Қ. (Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015)
   Басылымда академик Е.А.Бөкетовтің жазушы, Орталық Қазақстан білімі мен ғылымын ұйымдастырушысы жəне ғалым ретіндегі сан қырлы əлемін паш ететін ғылыми жəне шығармашылық мұрасын зерттеу мəселелері мазмұндалған. В книге ...
  • Могильницкий, В. ("Казахстан", 1993)
  • Каренов, Р.С. ("Қарағанды Полиграфиясы", 2000)
  • Бөкетов, Қ. (ЖШС"Жедел басып шығару баспаханасы", 2006)
  • Сарсеке, М. (ТОО "Арко", 2011)
   Роман-эссе известного казахского писателя-документалиста М. Сарсеке без прикрас и преувеличний, воссоздает драматическую историю жизни выдающегося ученого, оставившего после себя яркое научное и литературное наследие.
  • Сарсеке, М. (Изд-во КарГУ., 2007)
   За свою не столь долгую, но яркую жизнь академик НАН РК Евней Арыстанулы Букетов внес огромный вклад в развитие отечественной науки и создал свою научную школу. Выдающийся ученый, талантливый педагог, глубокий, вдумчивый ...
  • Букетов, К. (Изд-во КарГУ., 2004)
   Жинаққа ҚР Ғылым академиясының академигі, техника ғылымының докторы, профессор, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, КСРО Жазушылар одағының мүшесі Е. А. Бөкетов туралы өзінің көзі тірісінде көптеген авторлардың газет, ...
  • Букетов, К.А. (ТОО "Арко", 1997)
   Сборник посвящен памяти выдающегося ученого и писателя, крупного общественного деятеля и организатора науки, образования, просвещения в Казахстане, академика Академии наук республики, доктора технических наук, профессора, ...
  • Малышев, В. (ОПО "Полиграфия", 1994)
  • Букетов, К. (Изд-во КарГУ., 1994)
   Ценность настоящих воспоминаний представляет то, что его написал родной брат академика, который вырос вместе с ним, и отдельные моменты его жизни и деятельности хорошо известны только ему, так как почти никого уже нет в ...
  • Литвинов, В. (ТОО"Қайрат", 2005)
  • Букетов, К.А. (ТОО "Арко", 2004)
   Сборник посвящен памяти выдающего ученого и писателя, крупного общественного деятеля и организатора наук республики, доктора технических наук, профессора, лауреата Государственной премии СССР, члена Союза писателей СССР ...
  • Хасен, М. (Арко, 1998)
   Бұл кітапта аты айдай әлемге мәшһүр аса көрнекті ғалым, Қазақ ССР Ғылым академиясының академигі, СССР Жазушылар одағының мүшесі, ірі қоғам қайраткері Е.А. Букетов туралы естеліктер жинақталған. Олардың көпшілігін Евекеңмен ...
  • Альмагамбетова, Д.Р.; Əбдірейімова, А.Қ.; Ершова, Л.А. (ҚарМУ баспасы, 2015)
   Ұсынылып отырған көрсеткіш 1992 жəне 2005 жылдары басылып шыққан Е.А. Бөкетовке арналған биобиблиографиялық көрсеткіштің жалғасы болып табылады. Биобиблиографиялық көрсеткіште Е.А. Бөке- тов атындағы ҚарМУ ғылыми ...
  • Альмагамбетова, Д.Р.; Əбдірейімова, А.Қ.; Бралина, С.Ж.; Дүйсекеева, А.Т.; Ершова, Л.А.; Насипова, Д.А.; Никишина, Л.Н.; Смағұлов, Ж.Қ.; Текенова, А.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2016)
   Академик Е.А.Бөкетовтің алты томдық Шығармалар жинағына (Қарағанды, 2005) арналған анықтамалық том оқырмандарға академиктің ғылыми, пулицистикалық жəне көркем-əдеби шығармаларына байланысты ақпаратты іздеуге көмек ретінде ...
  • Асанов, Қ.Д. (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ инновациялық-технологиялық орталық, 2012)
   Е. Букетовтің публицистикалық мұраларын ғылыми негізде тұжырымдай келіп төмендегінше қорытындылар жасауға болады. Ең бастысы, Е. Букетов өз заманының қоғамдық сипатын публицистика тілімен айқындап, бейнелеп кеткен қаламгер. ...
  • Сарсеке, М. (Молодая гвардия, 2007)