№2(102)/2021-История. Философия.

№2(102)/2021-История. Философия.

 

 • Абдрахманова К.К. Проблемы советского крестьянства в послевоенное десятилетие в современной российской историографии

 • Ахметшина Г.У. Н.Ə. Назарбаев еңбектерінің тəуелсіз Қазақстан тарихының дереккөзі ретіндегі маңызы мен ерекшеліктері

 • Байжұма Г. Моңғолия қазақтарының репрессия дəуіріндегі қилы тағдыры

 • Байзакова К.И. Появление интеграционных процесов в Центральной Азии в сравнении с АСЕАН

 • Бейсенбекова Н.А. Қазақстан тарихы пəнінде Əлихан Бөкейханның рухани мұрасын оқытудағы кейбір инновациялық əдістер

 • Baikushikova G. Internationalization of higher education: case study — China, Turkey

 • Галиев А.А. История казахского народа и семиотика

 • Күзембаева Ə.Б. Еуропалық одақтың Орталық Азияға арналған жаңа стратегиясы: нормативті күштен орнықтылыққа ауысу

 • Мақашева К.Н. Қазақстан мен Тəжікстанның сыртқы саясат концепцияларына салыстырмалы шолу

 • Макашева К.Н. Председательство Казахстана в Организации исламского сотрудничества: основные итоги деятельности

 • Movkebayeva G.A. Cooperation between India and Central Asia and its importance for the region

 • Иманбаева А.А. Қазақстандағы азаматтық қоғам мəселелері

 • Мырзахметова А.Ж. Казахстанский опыт развития информационной грамотности молодежи

 • Сактаганова З.Г. «Ашаршылық — Великий джут» 1931–1933 гг. в Центральном Казахстане: к постановке проблемы

 • Стамбулов С.Б. ТМД шеңберіндегі экономикалық ынтымақтастықтың нормативті-құқықтық негізінің қалыптасуы: мəселелері жəне болашағы

 • Baskynbayeva N.K. The Instagram and the image of a modern woman: influence and interaction

 • Шотбакова Л.К. Қазақстанның мəдениет саласындағы дипломатиясының Шығыс Азиялық бағыты: мəселенің келісімшарттық-құқықтық негізі

 • Baibosunov D.B. Role and place of woman in Islam

 • Дойков Й.С. Концептуальная схема диалектико-материалистической концепции познания

 • Zhussupova B.Zh. Theory, discourse, process

 • Rezvushkina Т.А. Motherhood with many children in Kazakhstan: combining work and care

 • Recent Submissions

  View more