Евней Арыстанұлы Бөкетов: Биобиблиографиялық көрсеткіш

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-09-14T10:39:44Z
dc.date.available 2016-09-14T10:39:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Евней Арыстанұлы Бөкетов: биобиблиогр.көрсеткіш = Евней Арстанович Букетов: биобиблиогр.указ./ Акад. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті; бас. ред. Е. Қ. Көбеев; жауапты ред. Р. М. Жұмашев; құраст.:Д.Р.Альмагамбетова, Л.А.Ершова, А.Қ.Әбдірейімова. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы 2015. - 112 б.
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/106
dc.description.abstract Ұсынылып отырған көрсеткіш 1992 жəне 2005 жылдары басылып шыққан Е.А. Бөкетовке арналған биобиблиографиялық көрсеткіштің жалғасы болып табылады. Биобиблиографиялық көрсеткіште Е.А. Бөке- тов атындағы ҚарМУ ғылыми кітапханасы қорында бар, алдыңғы көрсеткішке кірмеген ғалымның еңбектерінің тізімі жəне өмірі мен қызметін бейнелейтін материалдар бар. Жарияланымдарды іріктеу 2015 жылдың 31 қаңтарында аяқталды. Предлагаемый указатель является продолжением биобиблио- графических указателей, посвященных Е.А. Букетову и изданных в 1992 и 2005 годах. Биобиблиография включает список трудов ученого, не вошедших в предыдущие указатели, материалы, характеризующие его жизнь и деятельность, имеющиеся в фонде научной библиотеки КарГУ им. Е.А. Букетова. Отбор публикаций закончен 31 января 2015 года. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.subject Букетов Е.А. ru_RU
dc.subject Биобиблиографический указатель ru_RU
dc.title Евней Арыстанұлы Бөкетов: Биобиблиографиялық көрсеткіш ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account