2016

2016

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1257>Жуынтаева З.Н. Қазақ тілі тарихын дәуірлеу мәселелері: Оқу-әдістемелік құрал.</a><br><br> </ul> <ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1254>Жумагелдин Ж.Ш. Балалар фольклорының жанрлық ерекшел</a><br><br> </ul> <ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1245>Mazhitayeva S.M. Do Function Words Belong to Part of Speech?</a><br><br> </ul> <ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1243>Рапишева Ж.Д. Калька терминжасам және аударма тәсілі ретінде</a><br><br> </ul><ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1045>Әділова А. Тағылымдама барысында түйген ойлар...</a><br><br> </ul> <ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1043>Адилова А.С. Қабылдау стилистикасы</a><br><br> </ul> <ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1035>Адилова А.С. Көркем мәтіндердегі «Дала», «Қала» бейнесі</a><br><br> </ul> <ul>

Recent Submissions

 • Жуынтаева, З.Н.; Тұрсынова, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2016)
  Оқу-әдістемелік құралда қазақ тілі тарихын дәуірлеудің негізгі сипаттары қарастырылған. Алтай, ғұн, көне, орта және жаңа түркі кезеңдерінің қазақ тілі тарихымен байланысы сөз болады. Әрбір дәуірдің өзіне тән ерекшеліктері, ...
 • Mazhitayeva, S.M.; Kadyrov, Z.; Smagulov, Z.; Toleubayeva, K.A.; Rahimberlina, S. (Australian International Academic Centre, 2016-12)
  he term "function words" ("auxiliary part of speech") in traditional grammars of Kazakh and Russian languages have different connotations due to its functions. In foreign linguistics function words generally are not regarded ...
 • Рапишева, Ж.Д.; Кәріпова, Т. (Бял ГРАД-БГ, 2016)
  Мақалада калька терминжасам және аударма амалы ретінде қарастырылады. Калька түрлерін классификациялауда негізге алынатын белгілер аталып, калька халықаралық терминдерді ұлт тіліндегі терминдерге айналдырудағы негізгі тәсіл ...
 • Адилова, А.С. (Эверо, 2016)
  Оқу құралында стилистика мәселелері ақпарат жіберу жүйесі ретінде тҥсінілетін қаламгер – мәтін – оқырман үштағаны негізінде қарастырылып, көркем мәтін, ондағы мазмұндық-нақты, мазмҧндық-концептуалды, мазмҧндық-астарлы ...
 • Адилова, А.С. (2016)
  Қазақ ұлттық концептосферасындағы базалық концептінің бірі – «дала» қаламгерлердің дүниетанымында ұлттық болмыс, ділдің тікелей кӛрінісі ретінде түрлі тілдік бірліктермен танылады. Дала концепті жалпыұлттық құндылықтарды ...
 • Әділова, А.С.; Жакишева, М. (2016)
  Мақалада «Болашақ» бағдарламасы бойынша «Қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту» тақырыбында ұйымдастырылған тағылымдама туралы айтылады.