СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТОННЕЛЕЙ С ОДНОРОДНОЙ И ДВУХСЛОЙНОЙ КРУГОВОЙ КРЕПЬЮ ПРИ ДЕЙСТВИИ БЕГУЩЕЙ НАГРУЗКИ

Show simple item record

dc.contributor.author Алексеева, Л.А.
dc.contributor.author Гирнис, С.Р.
dc.contributor.author Украинец, В.Н.
dc.date.accessioned 2020-11-20T10:03:18Z
dc.date.available 2020-11-20T10:03:18Z
dc.date.issued 2009-12-30
dc.identifier.citation Алексеева Л.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТОННЕЛЕЙ С ОДНОРОДНОЙ И ДВУХСЛОЙНОЙ КРУГОВОЙ КРЕПЬЮ ПРИ ДЕЙСТВИИ БЕГУЩЕЙ НАГРУЗКИ/Л.А.Алексеева, С.Р.Гирнис, В.Н.Украинец//Қарағанды университетінің хабаршысы. ФИЗИКА сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА. -2009. №4. С.54-59. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/xmlui/handle/data/10232
dc.description.abstract Иірмелі кеңістіктегі екі қабатты жəне біркелкі қабықшаға жүгірмелі жүктелудің əрекеті туралы тапсырмаларды шешу негізінде терең орнатылған екі қабатты жəне біркелкі айналмалы қоршаумен кедергі-деформациялық күйіне салыстырмалы талдау жүргізілген. Жүктеменің қозғалу жылдамдығы дыбыс жылдамдығынан төмен алынды. Біркелкі қабықшаның, екі қабатты қабықшаның ішкі қабатының жəне айналадағы массивтің қозғалыстарын сипаттау үшін иірмелі теорияның динамикалық теңдеулері қолданылған. Екі қабатты қабықшаның сыртқы жұқа қабатының қозғалысы жұқа қабықшалар теориясының классикалық теңдеулерімен сипатталған. Есептердің нəтижелері кестелер мен графиктер түрінде көрсетілген. On base of task solution on effect of moving load on two-layer and homogeneous shells in elastic space is researched comparative analysis of tense-deformed conditions of deep tunnels with homogeneous and two-layer circular shell. Speed of movement of loading is accepted subsonic. For the description of movement of a homogeneous environment, an internal layer of a two-layer environment and a surrounding file the dynamic equations of the theory of elasticity are used. Movement of an external thin layer of a two-layer environment is described by the classical equations of the theory of thin environments. Results of calculations are submitted as tables and schedules. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. ФИЗИКА сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА.;№4(56)/2009
dc.subject сравнительный анализ ru_RU
dc.subject анализ напряженно-деформированного состояния ru_RU
dc.subject тоннель ru_RU
dc.subject однородной круговой крепью ru_RU
dc.subject двухслойной круговой крепью ru_RU
dc.subject бегущая нагрузка ru_RU
dc.title СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТОННЕЛЕЙ С ОДНОРОДНОЙ И ДВУХСЛОЙНОЙ КРУГОВОЙ КРЕПЬЮ ПРИ ДЕЙСТВИИ БЕГУЩЕЙ НАГРУЗКИ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account