Browsing 2014 by Title

Browsing 2014 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mazhitaeva, S.M.; Abdrazakova, A.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Мажитаева, Ш.М.; Рахымберлина, С.А.; Mazhitaeva, S.M.; Rahymberlina, S.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Смағұлов, Ж.Қ.; Такиров, С.У.; Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2014)
  Бұл оқу-әдістемелік құрал ЖОО ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау жолдарын меңгерту мақсатына арналған. Магистратурада жүргізілетін «Гуманитарлық ғылымдар саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәнін ...
 • Абишева, В.Т.; Abisheva ,V.T. (“East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
  В эпоху глобализации информация стала решающим стратегическим фак-тором во всех сферах человеческой жизни.Роль журналистской профессии зна-чительно повышается в условиях социального, политического, идеологического, научного ...
 • Жуынтаева, З.Н. (Tengri, 2014)
  Монографияда қазақ тіл біліміндегі сөз таптарының мәтінтҥзімдік сипаты қарастырылған. Сөз таптарының, оның ішінде, есімдіктердің, шылаулардың, сан есімдер мен үстеулердің мәтін байланыстырудағы қасиеттері сөз болады. ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (Арко, 2014)
  Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың бұл еңбегінде ғалымдық шығарма-шылығындағы əр кездерде жазылған ғылыми-зерттеу жəне əдеби сын мақалалары ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (Арко, 2014)
  Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың бұл еңбегіне ғалымдық шығармашылы-ғындағы əр кездерде жазылған ғылыми-зерттеу жəне əдеби сын мақалалары ...
 • Адилова, А.С.; Балмагамбетова, Ж.Т. (Академия Естествознания, 2014)
  Художественный текст, являющийся объектом изучения многих наук, рассматривается в разных аспектах. В интерпретации текста важную роль играет интертекстуальность, которая указывает на его связь с предыдущими претекстами. ...
 • Аязбаева, Б.К.; Ayazbaeva, B.K. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)

Search DSpace


Browse

My Account