ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕМЕЙСТВА AVR В СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВАХ АВТОМАТИЗАЦИИ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Show simple item record

dc.contributor.author Колесников, В.А.
dc.contributor.author Намазбаев, Т.С.
dc.contributor.author Моисеенко, В.Ю.
dc.date.accessioned 2020-11-19T08:57:19Z
dc.date.available 2020-11-19T08:57:19Z
dc.date.issued 2009-09-30
dc.identifier.citation Колесников В.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕМЕЙСТВА AVR В СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВАХ АВТОМАТИЗАЦИИ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСАХ/В.А.Колесников, Т.С.Намазбаев, В.Ю.Моисеенко//Қарағанды университетінің хабаршысы. ФИЗИКА сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА. -2009. №3. С.31-38. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/xmlui/handle/data/10214
dc.description.abstract Мақала AVR тектес микробақылағыштар негізінде əзірленген осы заманғы мамандандырыл- ған автоматика құралы мен бағдарламалы-аспаптық кешендерге арналған. Ол жабдықтың негізгі құрамдық жəне жұмыс істеу сұлбасы келтірілген. Жабдықты əзірлеудің негізгі кезең- дері сипатталып, AVR тектес микробақылағыштар негізінде мамандандырылған жабдық- тар мен аспаптарды құрастыру əдісі қалыптасқан. This article is devoted to development of modern specialized means of automatics and hardwaresoftware complexes on the basis of microcontrollers of group AVR. There is the description of microcontrollers in the article, and there are also specialized hardware means based on microcontrollers of group AVR. The cores structural and functions charts of the specialized equipment are resulted. The basic development cycles of the specialized equipment are described. The technique of construction of the modern specialized equipment and the equipment on the basis of microcontrollers of group AVR is developed. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. ФИЗИКА сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА.;№3(55)/2009
dc.subject использование микроконтроллеров ru_RU
dc.subject AVR ru_RU
dc.subject современная средства автоматизации ru_RU
dc.subject программно-аппаратный комплекс ru_RU
dc.title ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕМЕЙСТВА AVR В СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВАХ АВТОМАТИЗАЦИИ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСАХ ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account