Филология

Филология

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Әбдуов, М.І.; Қаңтарбекова, Г.Х.; Қалиев, Б.А.; Түйте, Е.Е.; Әбдуова, Н.М.; Елшібекова, Н.Х. (Қарағанды: «Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ» КЕАҚ баспасы, 2020)
  Жинаққа Орталық Қазақстан өңірінде өмір сүрген би-шешендердің әдеби мұрасы енгізіліп отыр. Олардың есімдері мен шешендік сөздерінің басым бөлігі көпшілікке мәлім болғанымен, кейбір туындылары жарыққа шықпаған тың мұралар. ...
 • Әбдуов, М.І.; Қаңтарбекова, Г.Х.; Қалиев, Б.А.; Түйте, Е.Е.; Әбдуова, Н.М.; Елшібекова, Н.Х. (Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2019)
  Жинаққа Орталық Қазақстан өңірінде өмір сүрген би-шешендердің әдеби мұрасы енгізіліп отыр. Олардың есімдері мен шешендік сөздерінің басым бөлігі көпшілікке мәлім болғанымен, кейбір туындылары жарыққа шықпаған тың мұралар. ...
 • Takirov, S.; Zharylgapov, Zh.; Rustemova, Zh.; Syzdykova, B.; Zhumageldin, Zh. (Gyandhara International Academic Publications, 2019-11-17)
  The article deals with the urgent problems of Kazakh literary criticism of the forties of the twentieth century. Tracked artistic processes of a specified period and impact on artistic nature of the writers of the totalitarian ...
 • Төлеубаева, К.А. (Мағжан, 2019-05-25)
  Монографияда жазушы, әдебиетші ғалым Т.Жұртбайдың ғылыми-шығармашылық тұлғасы қарастырылады. «Жер-бесік», «Қар астындағы көбелек», «Қалампыр», «Аэродром», «Бір уыс жусан», «Болашақтың бәйтерегі» туындылары талданады. ...
 • Unknown author (ҚарМУ басп., 2018-06-15)
  Жинақта ХVІІ ғасырдың соңы мен ХVІІІ ғасырда өмір сүрген танымал тұлға, өз заманының озық қайраткері Бұқар жырау Қалқаманұлының шығармалары мен сол заманның тарихы сабақтастырыла зерттеліп берілген. Сондай-ақ, жырау ...
 • Жарылғапов, Ж.Ж. (Мағжан басп., 2018)
  Монографияда 1970-80-жылдары қазақ прозасындағы адам концепциясы қазақ көркем ойының тарихындағы адам мәселесімен байланыста қарастырылады. Ұлттық әдебиеттегі адам мен табиғат, адам мен қоғам, адам мен адам сынды ...
 • Мажитаева, Ш.; Сейтім, А.Ы.; Жанузаков, Н.Б. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақалада Ақселеу Сейдімбек шығармалары тілдік тұрғыдан талданып, оның сөздік қолданысы сараланды. Жазушының шығарма жазудағы ерекшелігі мен оның көркемдік стилі жан-жақты сипатталды. Қаламгердің сөз саптаулары мен олардың ...
 • Mazhitaeva, S.M.; Abdrazakova, A.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Мажитаева, Ш.М.; Рахымберлина, С.А.; Mazhitaeva, S.M.; Rahymberlina, S.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Аязбаева, Б.К.; Ayazbaeva, B.K. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Абишева, В.Т.; Abisheva ,V.T. (“East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
  В эпоху глобализации информация стала решающим стратегическим фак-тором во всех сферах человеческой жизни.Роль журналистской профессии зна-чительно повышается в условиях социального, политического, идеологического, научного ...
 • Жуынтаева, З.Н. (Tengri, 2014)
  Монографияда қазақ тіл біліміндегі сөз таптарының мәтінтҥзімдік сипаты қарастырылған. Сөз таптарының, оның ішінде, есімдіктердің, шылаулардың, сан есімдер мен үстеулердің мәтін байланыстырудағы қасиеттері сөз болады. ...
 • Жумагелдин, Ж.Ш. (2015)
  Бұл мақалада қазіргі қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ақын Иранбек Оразбаевтың ақындық болмысы, өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері қарастырылады. Иран-Ғайып поэзиясының көркемдік жүйесінен тақырып әр алуандығы, ізденіс ...
 • Жуынтаева, З.Н.; Тұрсынова, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2016)
  Оқу-әдістемелік құралда қазақ тілі тарихын дәуірлеудің негізгі сипаттары қарастырылған. Алтай, ғұн, көне, орта және жаңа түркі кезеңдерінің қазақ тілі тарихымен байланысы сөз болады. Әрбір дәуірдің өзіне тән ерекшеліктері, ...
 • Смағұлов, Ж. (Foliant, 2017)
  Оқулықта қазақ әдебиеттану ғылымының тарихын зерттеп-зерделеу барысында тұжы-рымдарған негізгі мәселелерді оқыту басты нысанаға алынған. Ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің өткен ғасырдағы әдеби мұраны игеру жолындағы ...
 • Mazhitayeva, S.M.; Kadyrov, Z.; Smagulov, Z.; Toleubayeva, K.A.; Rahimberlina, S. (Australian International Academic Centre, 2016-12)
  he term "function words" ("auxiliary part of speech") in traditional grammars of Kazakh and Russian languages have different connotations due to its functions. In foreign linguistics function words generally are not regarded ...
 • Смағұлов, Ж.Қ.; Такиров, С.У.; Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2014)
  Бұл оқу-әдістемелік құрал ЖОО ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау жолдарын меңгерту мақсатына арналған. Магистратурада жүргізілетін «Гуманитарлық ғылымдар саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәнін ...
 • Рапишева, Ж.Д.; Кәріпова, Т. (Бял ГРАД-БГ, 2016)
  Мақалада калька терминжасам және аударма амалы ретінде қарастырылады. Калька түрлерін классификациялауда негізге алынатын белгілер аталып, калька халықаралық терминдерді ұлт тіліндегі терминдерге айналдырудағы негізгі тәсіл ...

View more