Browsing by Subject "Haloxylon ammodendron Bge."

Browsing by Subject "Haloxylon ammodendron Bge."

Sort by: Order: Results:

  • Baisalova, G.Zh.; Yerkasov, R.Sh.; Urbisinov, Zh.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2011-09-22)
    Қазақстандық Haloxylon түрлерінің тамырларының амин- жəне майқышқылды құрамдары, сəйкесінше аминқышқылды талдағыш пен газ хроматограф көмегімен анықталды. Зерттеліп отырған Haloxylon түрлерінің тамырларында сандық мөлшерлері ...
  • Байсалова, Ғ.Ж.; Ерқасов, Р.Ш.; Киселев, Б.Г.; Урбисинов, Ж.К. (ҚарМУ басп., 2010-12-13)
    Методом газовой хроматографии изучены жирнокислотные составы различных органов надземной части Haloxylon ammodendron Bge. Определен минеральный состав зольных остатков надземной части растительного сырья с помощью эмиссионого ...
  • Baisalova, G.Zh.; Ozek, G.; Baser, K.H.C.; Erkasov, R.Sh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2010-12-13)
    Алғаш рет Оңтүстік жəне Оңтүстік Шығыс Қазақстанда жиналған, сəйкесінше, H. belangeriana Botsch. жəне H. ammodendron Bge. жер үсті бөлігінің ұшқыш қосылыстарының құрамы газхроматография əдісінің көмегімен анықталған. H. ...

Search DSpace

Browse

My Account