Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Barin, Еrol (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2014-09-29)
  Gelişim ve öğrenme psikolojisinin de temel kavramlarından biri olan motivasyon, bireyin öğrenmeye istekli hâle gelmesidir, diye tanımlanabilir. Motivasyon, insanı harekete geçirmek olarak da tanımlanabilir. Biz bunu «istekli ...
 • Khussainova, Zh.S.; Abauova, G.M.; Adilova, Zh.G.; Zhartay, Zh.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2018)
  In article are researched features of a youth entrepreneurship, it is provided data of social researches in the field. Authors recognize that development of business activity of youth is an essential factor of successful ...
 • Aitzhanova, D.N.; Begentayev, М.М.; Kunyazova, S.К.; Titkov, А.А. (KU Publ., 2021-03-30)
  Object: The inclusion of the younger generation in entrepreneurial activities is one of the solutions to the problem of employment, especially aggravated during the COVID-19 pandemic. Considering the importance of the ...
 • Bakranov, N.B.; Kudaibergenov, S.E.; Nuraje, N. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2017-06-05)
  Greenhouse effect and depletion of the fossil fuels motivate scientific society to search for the new sources of energy. This tendency toward green energy has some issues related to choice of appropriate technology. Solar ...
 • Abukenova, V.S.; Kachur, O.G. (KSU publ., 2015-09-30)
  The article presents the results of the zoogeographic of Cerambycidae beetles family structure studies on the of the entomological collection of the University Nature Museum. Zoogeographical analysis involves the genesis ...
 • Timann, Yu.; Tleuzhanova, G.K.; Shunkeyeva, S.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2015-03-28)
  In the article actualized the questions of the foreign language education, particularly, teaching German language as foreign language in the higher education system. Buketov Karaganda State University comes forward with ...
 • Zhetpisbayeva, B.A.; Shunkeyeva, S.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publ., 2014-12-30)
  The present work investigates the issues of the Concept of multilingual education development in the Republic of Kazakhstan as a system that defines the legal, theoretical and methodological, scientific and methodologic ...
 • Shunkeyeva, S.A. (KSU publ., 2016-03-30)
  In diesem Artikel wird die Sprachsituation in der Republik Kasachstan aus soziolinguistischer Perspektive betrachtet; die von einheimischen Soziolinguisten vorgeschlagene Charakteristik der Sprachsituation in der Republik, ...
 • Өскембаев, Қ.С. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2016-03-30)
  Мақала аса көрнекті қоғам жəне мемлекет қайраткері, «Алаш» ұлттық-демократиялық партиясының көсемі Əлихан Бөкейханға арналған. Автор Ə. Бөкейханның ХХ ғ. басындағы қоғамдық-ғылыми қызметіне жəне «Алашорда» ұлттық автономиялы ...
 • Сақабай, Т.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
  Мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдерінің бірі Ə.Н. Бөкейханның іргелі еңбектері қарастырылды. Автор Ə. Бөкейханның экспедициялар, ғылыми топтар ішінде жүріп, түрлі бақылау, сұрау, есептеу, ...
 • Сақабай, Т.Қ.; Жұмашев, Р.М. (ҚарМУ басп., 2010-03-19)
  Мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдерінің бірі — Ə.Н.Бөкейхановтың іргелі еңбектері қарастырылды. Авторлар Ə.Бөкейхановтың Қазақстан тарихын зерттеуге қосқан үлесін жəне оның сол кезеңдегі ...
 • Дəуренбекова, Л.Н. (ҚарМУ басп., 2014-12-29)
  Мақалада өзбек жазушысы Ш.Рашидовтың шығармаларын қазақ тіліне аударған Ə. Сатыбалдиевтің аудармашылық шеберлігі, өзбек тіліндегі нұсқасымен салыстырыла отырып, зерттелді. Аудармашы түпнұсқа авторының жазушылық стилін ...
 • Хамдан, Х.И.А.; Жəненұлы, Ə.; Ержан, Қ.С. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Мақалада ислам əлеміне танымал, жоғары дəрежеге ие кемеңгер ғалым Əбу Мансур əл-Матуридидің «Тəуилату əһли сунна» атты еңбегінде Құран мəтіндерін интерпретациялаудағы əдістері кеңінен қарастырылып, талқыланды. Маңызды ...
 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2015-09-29)
  Ғұлама ойшыл жəне терең білімді ғалым ретіндегі əл-Фарабидің бейнесін қалпына келтіруге ұмтылыс жасалған. Оның əлемдік ғылым тарихындағы орны ашылған. Əл-Фарабидің философиялық көзқарастары баяндалған, олардың философиялық ...
 • Авад, Б.З.; Ержан, Қ.С.; Анарбаев, Н.С. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  Мақалада қан мен жанды, иман мен ақылды тоғыстыратын, ақылдың қателігін дұрыстайтын жүрек хақында кеңінен қарастырылды. Жаратушынының бар екенін түсіну — ақылдың міндеті, алайда оны қабылдау-қабылдамау — жүректің міндеті. ...
 • Жалмаханов, Ш.Ш.; Маретбаева, М.Ə. (ҚарМУ баспасы., 2020-01-30)
  Мақалада авторлар ұмытылып немесе ескерілмей жүрген ғылым мен мəдениеттің өкілдерінің өмірі мен шығармашылығын баяндай отырып, Шығыстың бай мұраларын зерделей келе, олардың əлемдік өркениетке қосқан үлесі мен орнын ...
 • Амангелдиева, Г.С.; Зухурнаева, М. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақала аса танымал, көркем публицист Əбіш Кекілбайұлының бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген публицистикалық мақалаларымен таныстырады. Зерттеу объектісі ретінде республикалық басылым беттеріне жарияланған «Жыл ...
 • Амангелдиева, Г.С. (ҚарМУ баспасы, 2012-03-26)
  Автор белгілі жазушы жəне публицист Əбіш Кекілбаевтың публицистикалық шығармашылығымен таныстырады. Материал ретінде оның қазіргі кезеңдегі қазақ халқының өміріндегі оқиғалар мен құбылыстарға жəне қазақ қоғамына нақты ...
 • Төлеубаева, К.А.; Аккулова, Н.Р. (ҚарМУ басп., 2019-09-30)
  Мақалада Əбіш Кекілбаевтің «Абылай хан» драмасындағы драматизм табиғаты Абылай образы арқылы құрастырылды. Талдау негізінде драмадағы тартыс табиғатының заңдылықтары сараланды. Ол сезім мен сана, ерік пен елігу, құштарлық ...

Search DSpace

Browse

My Account