Арнау өлеңдердің сатиралық сипаты

Show simple item record

dc.contributor.author С.Ысқақұлы
dc.contributor.author Ə.Орнықбайұлы
dc.contributor.author Ж.Жарылғапов
dc.date.accessioned 2019-02-23T05:25:09Z
dc.date.available 2019-02-23T05:25:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ысқақұлы С. Арнау өлеңдердің сатиралық сипаты /С.Ысқақұлы, Ə.Орнықбайұлы, Ж.Жарылғапов //Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология.=Bulletin of the Karaganda University. Philology series.-2018.-№2.-Р.40-45 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-198Х
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3738
dc.description.abstract XX ғасырдың алғашқы жартысындағы Қытай қазақ поэзиясының тағы бір арнасы болып қосылған арнау жырларының төркін-тегі, табиғаты, өзіндік ерекшелігі, сондай-ақ үздіксіз өсіп-өркендеп, кемелдену үстінде келе жатқан аса икемді бір поэзиялық жанр екендігі сипатталып, оның жерлік, дəуірлік сипаты өте айшықты болып, əр туындының тарихи артқы көрінісін тануға зор мүмкіндік беретіні айқындалды. Əсіресе сатираның да, дидактиканың да, лириканың да көркем сипатын танытқанымен, арнау поэзиясының ішінде сатиралық арнаулардың басым орында тұратыны сол кездегі елдің қоғамдық-əлеуметтік, саяси жағдайы жəне мəдени-əдеби тірлігіндегі өзгерістер мен жаңалықтар себепші болатыны пайымдалып, олардың деректік, тəрбиелік құнының жоғары болатыны Шыңжаң қазақ əдебиетіндегі ұлы тұлғалар Ақыт, Əсет, Таңжарық, Көдек, Асылқан, Отарбай, тағы басқа ақындардың туындылары арқылы дəлелдей түседі. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы;№2(90)/2018
dc.subject Қытайдағы қазақ поэзиясы ru_RU
dc.subject арнау өлеңдер мен жырлар ru_RU
dc.subject арнау өлеңдегі сатира ru_RU
dc.subject юмор ru_RU
dc.subject сарказм ru_RU
dc.subject өлең сөздің теориясы ru_RU
dc.title Арнау өлеңдердің сатиралық сипаты ru_RU
dc.title.alternative Сатирические особенности в стихах арнау ru_RU
dc.title.alternative Satirical features in poems arnau ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account