DSpace Repository

2(82)/2016-Филология

2(82)/2016-Филология

 

Recent Submissions

 • Horváth, M.; Freshly, М. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  The article is devoted to the study of the culture of parliamentary elections in ungary. The author addresses the experience of European electoral systems (Poland, Germany) and analyzes the particularities of the Hun- ...
 • Zhunussova, A.K.; Rakhmetullina, M.A. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  This article discusses the issues of youth education from gender aspects by means of Abai’s works. Abai’smany thoughts on the moral education of young people have not lost their relevance today. Abai’s pedagogi- cal views ...
 • Сүндетұлы, Қ. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  Мақалада ХХ ғасырдың 30-жж. Батыс Қазақстан облысының мерзімді баспасөзінде жарық көрген мақалаларға талдау жасалды. Облыстық «Екпінді құрылыс», Орда аудандық «Жаңа жол» газеті, Жанғала аудандық «Социалды еңбек», Маңғыстау ...
 • Kuznetsova, T.D.; Umutkulova, A.N. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  The article considers the problem of the formation of academic written discourse of students from the stand-point of modern foreign language teaching theory; analyzes the nature and structure of the academic written ...
 • Khassenov, B.; Khassenova, Zh. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  In this article considered problem of the linguo-cultural characteristics of number 13 in folklore small prose genre. The number 13(thirteen)plays an important role in Kazakh people’s world outlook. we taken as an ex- ...
 • Дьёндьёши, М.; Бона, Е. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  В статье рассмотрена проблема соотношения концепции пространства Марины Цветаевой с пространством библейских и греко-мифологических текстов. Авторами выделены переходные пространства, символизирующие путь человека из мира ...
 • Каренов, Р.С. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  Мақалада ХVІІІ ғасырдың көрнекті қоғам қайраткері, жырауы, батыры Ақтамберді Сарыұлының өмірі мен қызметі суреттелген. Оның 1738–1752 жж. шетел басқыншыларымен болған шайқастарға қатысып, айрықша батылдық пен ерлік көрсетуімен ...
 • Курматаева, А.Е.; Нурпеис, Д.Н. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  В статье рассмотрены вопросы инновационных технологий обучения, пришедших на смену традиционным методам обучения. Раскрыта необходимость и важность применения инновационных технологий на занятиях по иностранному языку в ...
 • Асанов, Қ.Д; Асан, А.Қ. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  Мақалада халық шығармашылығының деректілік, насихатшылдық қырлары нақты мысалдар арқылы айқындалды. Халық шығармашылығының көне түрлеріндегі наным-сенімдер мен сол уақыттағы халықтың тұрмыс-тіршілігі, дəстүр-салты ...
 • Смағұлов, Ж.Қ.; Жанұзақов, Н.Б.; Смақова, Т.С. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  Мақалада Ғалым Жайлыбайдың табиғат лирикасы туралы шығармалары қарастырылған. Табиғат лирикасы — лирика жанрының бір түрі, ақынның ішкі жан дүниесін табиғат құбылыстарын сезінуі, бейнелеп суреттеуі арқылы танылатын ...
 • Жетібайұлы, Ү.; Смағұлов, Ж. (Вестник Карагандинского университета, 2016-06-30)
  Мақалада ежелгі түркі бітіктас жырларындағы поэтикалық сөз өнерінің болмысын зерттеу басты нысан етіп алынған. Авторлар жыр мəтіндеріндегі лексикалық бірліктер мен сөз құбылту амалдарының əдеби көркем əлем жасаудағы ...