Химия пəнін кейстік əдіспен оқыту тəсілдері

Show simple item record

dc.contributor.author Йылмаз, С.
dc.contributor.author Бекенова, Г.С.
dc.date.accessioned 2017-09-25T04:08:19Z
dc.date.available 2017-09-25T04:08:19Z
dc.date.issued 2017-03-30
dc.identifier.citation Йылмаз С. Химия пəнін кейстік əдіспен оқыту тəсілдері/ С. Йылмаз, Г.С. Бекенова//Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Химия сер.= Вестник КарГУ.Сер.химия. - 2017. - №1. - С.86-92 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1630
dc.description.abstract Мақалада проблемалық оқыту технологиялары, соның ішінде кейстік оқытудың тиімділігі көрсетілген. Аталмыш əдіс медицина, құқық жəне баска да əлеуметтік-гуманитарлық салаларда жиі колданылса, керісінше, жаратылыстану ғылымдарын оқытуда өте сирек пайданылады. Осыған орай орта мектептерде кейстік оқыту əдісін жаратылыстану саласында қолдануды кеңейту мақсатында зерттеулер жүргізілді. Химия пəнінің мұғалімдеріне көмек мақсатында кейстік оқыту əдісі химиялык периодтылық тақырыбы үлгісінде көрсетілді. Кейсті дайындау, толықтыру, талқылау жəне шешім табу кезеңдеріне тоқталып, оқушылармен бірге жұмыс жасаудың үлгісі теориялық жəне практикалық тұрғыдан баяндалды. Бұрынғы дəстүрлі сабақ үлгiлерi мұғалiмге жəне оның қызметiнің белсенділігі мен басымдылығына бағытталса, оқыту технологиясы ретінде проблемалық оқыту, соның ішінде кейстік əдісті қолдану оқушының оқу-танымдық қызметiнiң белсенділігін арттыруға, олардың білімді өз бетімен ізденуіне негізделіп, ойлау қабілетін дамытты. Осы əдіс оқушылардың өзін-өзі дамытуға,білім негіздерін терең игеруіне, пəнге деген қызығушылығын арттыруға игі əсерін тигізді. Зерттеу нəтижесінде химия пəні үлгісінде жаратылыстану пəндерін оқытуда абстрактылы ұғымдарды меңгеруге болатындығы анықталды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Вестник Карагандинского университета ru_RU
dc.relation.ispartofseries Химия;
dc.subject кейс технология ru_RU
dc.subject периодтық кесте ru_RU
dc.subject проблемалық оқыту ru_RU
dc.subject ойлау қабілетін дамыту ru_RU
dc.subject абстракталы ұғым ru_RU
dc.subject өзіндік жұмыс ru_RU
dc.title Химия пəнін кейстік əдіспен оқыту тəсілдері ru_RU
dc.title.alternative Способы преподавания химии кейсовым методом ru_RU
dc.title.alternative The ways of teaching chemistry on the basis of case study ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account