2017

2017

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2179>Мажитаева Ш. Ақселеу Сейдімбек шығармаларының тілдік ерекшеліктері</a><br><br> </ul> <ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1247>Смағұлов Ж. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеттану ғылымы: Оқулық</a><br><br> </ul> <ul>

Recent Submissions

  • Мажитаева, Ш.; Сейтім, А.Ы.; Жанузаков, Н.Б. (KSU Publ., 2017-06-30)
    Мақалада Ақселеу Сейдімбек шығармалары тілдік тұрғыдан талданып, оның сөздік қолданысы сараланды. Жазушының шығарма жазудағы ерекшелігі мен оның көркемдік стилі жан-жақты сипатталды. Қаламгердің сөз саптаулары мен олардың ...
  • Смағұлов, Ж. (Foliant, 2017)
    Оқулықта қазақ әдебиеттану ғылымының тарихын зерттеп-зерделеу барысында тұжы-рымдарған негізгі мәселелерді оқыту басты нысанаға алынған. Ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің өткен ғасырдағы әдеби мұраны игеру жолындағы ...