DSpace Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университетінің репозиториі
Репозиторий Карагандинского государственного университета
им. Е.А. Букетова
Repozitory of E.A. Buketov
Karaganda State University
 

Научная библиотека КарГУ им. Е.А.Букетова >
Қарағанды Университетінің Хабаршысы=Вестник Карагандинского университета >
Серия "Педагогика" >
2016 >
4(84)/2016-Педагогика >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://rep.ksu.kz/handle/data/1206

Название: Formation of civil patriotism at lessons of basic military training
Другие названия: Алғашқы əскери дайындық сабақтақтарында азаматтық патриотизмді қалыптастыру
Формирование гражданского патриотизма на уроках начальной военной подготовки
Авторы: Imanbetov, A.N.
Sarmantaev, A.S.
Abugaliev, B.N.
Kultanov, D.T.
Ershatov, K.B.
Ключевые слова: patriotism
schools
schoolchildren
education
approach
lesson
Armed forces
army
military service
generations
Дата публикации: 30-Дек-2016
Издатель: Publ.KarSU
Библиографическое описание: Formation of civil patriotism at lessons of basic military training/A.N.Imanbetov [a. o.]//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2016.-№4(84).-С.47-49
Серия/номер: Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university. Pedagogy Series;№4(84)
Аннотация: The article data of formation of civil patriotism of basic military training lessons are considered, furthermore it describes the use of generation relationship materials in civil patriotic education of students in secondary schools, as well as the patriotic education of students, where the effectiveness of patriotic education at basic military training lessons is indicated, researching the initial values of the Kazakh people. And also authors notified that they eliminated the themes, that lost importance of ideologycal approach in the article, instead of it they printed methodical instruction that carry out a new military doctrine. At the same time, the authors presented and analyzed results of the educational character actions carried out in schools. Мақалада жалпы білім беру мектептерінде оқушыларға азаматтық-патриоттық тəрбие беруде ұрпақ сабақтастығының материалдарын қолдану туралы баяндалды. Сонымен қатар оқушыларға патриоттық тəрбие беруде қазақ халқының ұлттық құндылықтары зерттеліп, мектептегі алғашқы əскери дайындық сабақтарында патриоттық тəрбие беру жұмыстарының тиімділігі туралы айтылды. Сондай-ақ авторлар идеологиялық тұрғыдан мəнін жоғалтқан тақырыптарды пəн бағдарламасынан алып тастап, олардың орнына жаңа əскери доктринаны іске асыратын əдістемелік нұсқаулықтардың жарық көруі жайлы мəлімдеді жəне мектептерде жүргізілген тəрбие жұмыстарының нəтижелерін жан-жақты сараптап көрсетті. В статье показано значение военно-патриотического воспитания на уроках начальной военной подготовки. Исследовано влияние материалов о взаимосвязи поколений на гражданское и патриотическое воспитание учеников в общеобразовательных школах. Отмечена эффективность использования материалов по данной тематике, а также исследований о главных духовных ценностях казахского народа на уроках начальной военной подготовки. Авторы исключили из программы дисциплины темы, которые утратили актуальность. Предложена новая методическая инструкция. Представлены и проанализированы результаты проведения мероприятий воспитательного характера в школах.
URI: http://rep.ksu.kz/handle/data/1206
Располагается в коллекциях:4(84)/2016-Педагогика

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Imanbetov, A.S. Sarmantaev-4.pdf533,07 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь