DSpace Home

Communities in DSpace

Recently Added

 • Тойлыбаев, М.С.; Садыков, Ж.С.; Альпейсов, Ш.А.; Тойлыбаев, Н.С. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-06-26)
  Мақалада жайылым өсімдіктер тұқымын жинауда өнімділікті жоғарылату үшін дəн жинайтын машинаның жаңа ұрпақтағы перспективалы көлбеу қондырғысы жетілдірілді жəне игерілді. Бұл қондырғының ұтымды параметрлері дəлелденіп, ...
 • Есполов, Т.И.; Умбаталиев, Н.А.; Садыков, Ж.С.; Альпейсов, Ш.А. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-06-26)
  Мақала авторлары күріш жинаудың технологиялық үрдісінің ағымды желісіне комбайндағы бастыру- сүзгілеу құрылғысының тұрақтылығы мен жүктелу біркелкілігін қамтамасыз ететін қосымша операциялар енгізуді ұсынады. Сонымен ...
 • Neumann, S.M.; Popov, K.N.; Mezhov, A.G. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Мақалада 40 жəне одан да көп жыл бойы пайдаланған хризотилцементтік адыр-бұдырлы төбе жабындысы құрамын зерттеудің нəтижелері көрсетілген. Ұсынылған мағлұматтар хризотилцементтік өнімдердің қалыңдығы жұқармайтыны жəне ...
 • Amanbekova, A.U.; Azhimetova, G.N.; Gazizov, O.M.; Bekpan, A.Zh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  Өндірістік ортаның жағдайына бейімделу барысында адам денсаулығын қорғау үшін иммундық жүйе маңызды рөл атқарады. Авторлар хризотил-асбест шаңының əсер ету ортасында қызмет атқаратын қызметкерлердің иммундық жүйесінің ...
 • Duzbaeva, N.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
  «Қостанай минералдары» АҚ хризотил-асбест өндірісінің байыту цехындағы тексерілген жұмысшылардың мұрынының шырышты қабықшасы (МШҚ) мен ұртының буккальды эпителийі (ҰБЭ) жасушаларының цитоморфологиялық зерттеу нəтижелері ...

View more