DSpace Home

Communities in DSpace

Recently Added

 • Сактаганова, З.Г. (Изд-во КарГУ, 2012)
  В данной статье рассмотрены проблемы изменения границ и территориальной целостности Казахстана в 1950–1970-е гг. советской эпохи. Исследован период руководства республикой Д.А.Кунаева, когда он был главой правительства ...
 • Рамазанова, Ж.С. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
  Мақала танымал қазақ ақыны мен ғалымы Асқар Егеубаевтың шығармашылығына арналған. Жұмыста кейбір лирикалық өлеңдердің мазмұнына талдау жасалып, тақырып таңдауға назар аударылған. Қазіргі уақыттағы өзекті мəселелерге ақын ...
 • Тілешов, Е. (ҚарМУ баспасы, 2010-06-30)
  Мақалада қазақ əдебиеті дəуірлерін топтастырудың бірнеше ғылыми тəжірибесі қарастырылған. ХХ ғасырдан басталатын ғылыми ізденістер пайдаланылған. Сонымен қатар осы сала бойынша əлемдік əдебиеттанудағы ғылыми ізденістер ...
 • Ахметова, Н.С.; Тушиев, Р.М. (Изд-во КарГУ, 2011-10)
  Мақалада қазақстандық парламентаризмнің мемлекеттік тəуелсіздік алу сəтінен бастап, халық депу- таттары кеңесінен кəсіби екі палаталы Парламентке өтуі, оның қалыптасу жəне даму жолы қарастырылады. Оның заң шығарушы орган ...
 • Айылчиев, А.А. (Изд-во КарГУ, 2011-10)
  Мақалада автор мемлекеттердің басқару нысанының өзекті даулы мəселелерін Қырғызстан Республикасында болып жатқан саяси жағдайлармен байланыстырып қарастырған. Мемлекеттің басқару нысандарының теоретикалық негіздері ...

View more